Afbeelding
ba-international-business-vt-lwd-emmen.jpg

Mens, Werk & Organisatie

Het lectoraat Mens, Werk & Organisatie is met de benoeming van lector Jacqueline Rietveld medio 2016 gestart. Vanaf deze start kenmerkt het lectoraat zich door een sterke verankering in het curriculum van de opleiding HRM van de academie International Business Administration. Samen met studenten en docenten van de opleiding HRM worden in DBE-ateliers bedrijven en organisaties in de regio ondersteund bij HR-vraagstukken en innovaties. De combinatie van jonge professionals en ervaren inhoudsdeskundigen levert energie en nieuwe inzichten, naar tevredenheid van de opdrachtgevers.

Human capital management is van cruciaal belang voor sectoren in transitie. Bedrijven en organisaties -met en zonder eigen HRM-afdeling- zoeken contact met het lectoraat voor onderzoek en consultatie op het gebied van prangende HR-vraagstukken, zoals voldoende instroom, democratisering in innovatieprocessen, transitievaardigheden of inclusie van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, verandering van banen. Immers, het voortbestaan van een (innoverende) onderneming hangt af van voldoende, gekwalificeerd personeel.

Het lectoraat is onderdeel van de onderzoeksgroep Vitale Economie van het zwaartepunt Vitale Regio.

Onderzoek & onderwijs & werkveld

Het lectoraat Mens, Werk & Organisatie speelt een belangrijke rol in het borgen van de onderzoekslijn in de HRM-curricula. Studenten in jaar 1, 2, 3 en 4 doen praktijkonderzoek in HR-vraagstukken en ontwikkelen zich daarin als innovatieve en waardengedreven professionals. Dit doen zij ook in multidisciplinair verband, zoals met Social Work en Bedrijfskunde studenten. Hierdoor worden onderzoekvaardigheden verder ontwikkeld en komt actuele kennis direct ten goede aan het curriculum van HRM en aan de deelnemende bedrijven die casuïstiek inbrengen. Een voorbeeld is het atelier waar studenten in het derde en vierde jaar onderzoek doen naar de ontwikkeling van een HR-toolkit voor de transportsector (NWO Human Capital project CHANGE GEAR learning communities als innovatieversnellers in de logistiek).

Wereld wijze professional

Het is de ambitie van het lectoraat Mens, Werk & Organisatie om in de komende twee jaar een speciaal kenmerk Wereld wijze Professional voor de opleiding HRM aan te vragen. We nemen het voortouw om hogeschool-breed voorstellen te doen voor de operationalisering van wat wereldwijze professionals zijn en doen.

Onderzoeksmethode

Het lectoraat voert praktijkonderzoek uit voor organisaties met HR-vraagstukken. In ontwerpgerichte onderzoeksopzetten wordt een breed scala aan narratieve, kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksinstrumenten ingezet. Methodisch gezien werkt het lectoraat in lijn met de filosofie van William James, vanuit het principe dat kennis niet alleen gelegen is in het geheugen, maar meer nog in de activiteit. In een actieonderzoek setting worden beroepskrachten bevraagd over nieuwe ideeën voor verbetering van hun werkzaamheden. In deze inclusieve methodiek voegt ieder een eigen verhaal toe aan een publieke verzameling van kennis.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Academie International Business Administration
Opleiding HRM
Dr. Jacqueline R. Rietveld
e-mail: jacqueline.rietveld@nhlstenden.com

Teamleden

Subsidies

 • KIEM 21st Century Skills: Een profiel voor waardengedreven economische professionals
 • NWO Human Capital: CHANGE GEAR learning communities als innovatieversnellers in de logistiek

Publicaties en mediaberichten

 1. Rietveld, J.R. (2020). Omslag nodig in HR denken. Transport & Logistiek, 21 februari 2020
 2. Rietveld, J.R & Waalkens, J. (2020). Competence development through Design Based Education. In: Stepping into DBE, NHL Stenden Hogeschool: Leeuwarden
 3. Rietveld, J.R. (2019). Participeren: geen eendimensionaal verhaal, maatwerk vereist. In: Participatieverhaal halen 2020, Leeuwen, A.P. (red). Het Boekenschap
 4. Rietveld, J.R. (2019). Atelier Leren | Participeren. In: Open Innovatie Netwerk NHL Stenden, Joore et.al. NHL Stenden
 5. Rietveld, J.R. (2019). Een inclusieve samenleving is dichterbij dan je denkt. In: Leeuwarder Courant, maart 2019
 6. Mannen, A. & Rietveld, J.R. (2018). Inclusive learning communities. Living Theory, Jack Whitehead
 7. Rietveld, J.R. (2017) Vitality through slow craftsmanship. In: Vital Regions. NHL Stenden Hogeschool: Leeuwarden
 8.  Rietveld, J.R. (2017). A profile of value driven professionals in business. SIA KIEM 21ste century skills
 9.  Rietveld, J.R. (2016). Slow craftsmanship. Inauguratierede 02-09-2017. Stenden Hogeschool: Leeuwarden
 10. Rietveld, J.R & Waalkens, J. (2016). Duurzame HR in de logistieke dienstverlening. Stenden Hogeschool: Leeuwarden
 11. Rietveld, J.R. (2015). Test Psychologists - action and craft. Exploring the variety of professional practices in Personnel Selection Psychology. Real Life Publishing: Baarn

Nevenfuncties

 • 2020 Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit NHL Stenden
 • 2019 Editorial board Vital Regions II
 • 2019 Academic board SMRT.bio
 • 2018 Academic board European Centre of Evidence Based Menoring
 • 2017 Subsidie Bedrijvenregeling Dutch Techzone
Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...