Dr. Jacqueline Rietveld

Voordat zij bij het hoger onderwijs kwam, was Jacqueline Rietveld werkzaam als testpsycholoog bij loopbaanadviesbureaus in Amsterdam en Hoorn. Daarna gaf ze binnen Stenden Leeuwarden leiding aan een consultancybureau voor selectie en loopbaanassessment van personeel van externe opdrachtgevers en is zij tot op heden betrokken bij toelatingsassessments van opleidingen. Zij heeft gepubliceerd over assessments als toetsvorm in het hoger onderwijs en (studie)loopbaanbegeleiding van studenten.

Bij de opleiding HRM is Jacqueline vanaf 2006 werkzaam als senior lecturer en onderzoekdocent. In 2015 is ze gepromoveerd op het thema professionaliteit binnen het werkveld van personeelsselectie. Een nieuwe baan als lector dient zich aan, wat illustreert dat loopbanen steeds meer een opeenstapeling zijn van meerdere professies.

Lectoraat