"Hoe kunnen we studenten en professionals motiveren om te leren?” Dat is kernvraag in het onderzoek van Djoerd Hiemstra, onderzoeker bij de lectoraten Persoonlijk Leiderschap en Serious Gaming.

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

“In een kennisintensieve diensteneconomie is het van essentieel belang voor professionals om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Werkgevers, overheden, onderwijsinstellingen en deskundigen benadrukken dan ook voortdurend het belang van 'een leven lang leren'. Maar tijd en energie steken in je opleiding en ontwikkeling is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Studenten zijn bezig een sociaal leven op te bouwen en hun pas verworven vrijheid als jong volwassenen te verkennen. Werkenden zijn bezig hun carrière op te bouwen en worstelen om hun werk- en privéleven in balans te brengen. Waar haal je de tijd en energie vandaan om te investeren in je opleiding of ontwikkeling?” 

“In mijn onderzoek ben ik op zoek naar interventies, strategieën, methoden en technieken die de motivatie van studenten en professionals om tijd en energie te steken in hun opleiding en ontwikkeling kunnen versterken. Voor mijn promotie heb ik onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de sterke-kanten-benadering. Een methode waarbij individuen reflecteren op hun persoonlijke sterke kanten en vervolgens opleidings-en ontwikkelingsactiviteiten kiezen die er op gericht zijn om hun sterke kanten verder te ontwikkelen.”

Spannend nieuw onderzoeksgebied

“Mijn huidige onderzoek richt zich op de toepassing van 'game mechanics' in opleiding en ontwikkeling. Oftewel, hoe kunnen we de principes die het spelen van games zo aantrekkelijk maken, toepassen in opleidings- en ontwikkelingssituaties om mensen optimaal te motiveren om te leren? Serious gaming is een spannend nieuw onderzoeksgebied voor motivatieonderzoekers, omdat je met games heel gericht en systematisch kunt zoeken naar de optimale manier om het leergedrag te stimuleren.” 

Lectoraat

Persoonlijk Leiderschap & Innovatiekracht

OndernemenNu