‘Het is fantastisch als een student met tranen van blijdschap, het diploma krijgt!’

Afbeelding
Jacqueline Rietveld

Jacqueline Rietveld, lector Mens, Werk en Organisatie op NHL Stenden doet niet alleen onderzoek naar langstudeerders maar helpt ze ook weer op weg. ‘Er is een tekort aan arbeidskrachten en toch  staan ruim één miljoen Nederlanders aan de zijlijn. Door middel van een wetenschappelijke onderbouwing en een andere blik, hoop ik die kloof kleiner te maken.’ 

In Nederland hebben we een bepaalde werkcultuur, zegt Jacqueline Rietveld. ‘Werkgevers staan vaak open voor diversiteit en zijn welwillend maar als het aankomt op tijd en geld dan wordt het vaak lastig. Zeker als er iemand iets anders nodig heeft en niet zo makkelijk met de stroom meegaat, om wat voor reden dan ook.’

Uitval begint al op het onderwijs. Zo’n tien procent van de studenten is een zogenaamde langstudeerder. Iemand die langer dan zes jaar over een opleiding doet en langzaam uit beeld verdwijnt. ‘Tijdens ons onderzoek blijkt dat er altijd een verhaal achter zit. De meeste studenten hebben het grootste gedeelte van hun studie vaak al gedaan maar vanwege ziekte of andere vormen van overmacht raken ze op een zijspoor. Wij proberen contact te leggen met deze groep en te kijken waar de obstakels zitten, zo bied ik samen met mijn  collega Jan Waalkens een afstudeerbootcamp aan.'

Een deelnemer vertelt dat ze na tien jaar alsnog haar diploma heeft behaald: ‘Het bedrijf waar ik stage liep, ging failliet. Gelukkig had ik voldoende uren gedraaid om mijn stage af te ronden maar kon ik mijn scriptie niet meer afmaken bij het bedrijf. Dat betekende vertraging: een nieuw bedrijf zoeken waar ik alsnog mijn scriptie kon gaan doen bleek een flinke uitdaging en in de tussentijd ging ik eerst maar weer terug naar mijn bijbaan. Deze bijbaan werd fulltime en school verdween daardoor naar achtergrond.’ 

'Mijn scriptie schreef ik in enkele weken'

‘Dankzij de afstudeerbootcamp kwam dit weer in beeld. Na me over de aanvankelijke schaamte heen te hebben gezet, want het was inmiddels wel heel lang geleden, durfde ik te reageren op het mailtje van Frederiek en Jacqueline. De bootcamp heeft mij goed geholpen en daardoor heb ik in slechts een aantal weken mijn scriptie kunnen schrijven en daarmee alsnog mijn diploma heb gehaald. Zonder deze mogelijkheid was me dat nooit gelukt!’

Jacqueline Rietveld vult aan: ‘tijdens de diploma-uitreiking staan sommige studenten met tranen in hun ogen van blijdschap. Dat is ontroerend om te zien en nu kunnen ze ook weer verder met hun leven. Voor iedereen is dit beter, voor de student natuurlijk maar ook voor de samenleving. Het enige wat wij anders doen is maatwerk leveren, wat heeft iemand nodig? We beginnen nu ook met een onderzoek naar de ‘red flags’ welke signalen zijn er al tijdens de eerste studiejaren? Zo hopen we meer preventief aan de slag te kunnen.’ 

Lector Jacqueline Rietveld is de keynote speaker tijdens de derde sessie van de zogenaamde Veranderdialogen. ‘Purpose en participatie’ is het thema van de Veranderdialogen. Deze sessie vindt plaats op donderdagmiddag 8 februari, 16.00-18.00, in het House of Connections van de RUG, aan de Grote Markt in Groningen.

‘Purpose’ is het nieuwe buzzwoord voor bedrijven die zich realiseren dat enkel je ding doen en winstgevend zijn als organisatie niet meer genoeg is. Klanten hechten namelijk meer dan ooit waarde aan de wijze waarop je als organisatie een bijdrage levert aan een betere wereld. Voor meer informatie en aanmelding klik hier. Meer informatie over het onderzoek van het lectoraat Mens, Werk en Organisatie van NHL Stenden vindt u hier.