In een open brief naar minister Dijkgraaf van OCW roept het college van bestuur van NHL Stenden op tot een duurzame langetermijnvisie op internationalisering

Op 22 december 2022 ontving het hoger onderwijs het verzoek van minister Dijkgraaf van OCW om per direct te stoppen met het actief werven van internationale studenten. In bijgaande open brief aan de minister reageert het college van bestuur van NHL Stenden op deze oproep. Minister Dijkgraaf heeft de Tweede Kamer toegezegd om in februari te komen met voorstellen voor de structurele beheersing van de instroom van internationale studenten.

Het aantrekken van internationale studenten levert een actieve bijdrage aan de krapte op de arbeidsmarkt, volgens Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur: “Er is veel vraag naar personeel en de huidige arbeidsmarkt zorgt ervoor dat een deel van de internationale studenten in de regio blijft en vacatures invult. Wij spelen als onderwijsinstelling een grote rol in deze regio.”  

NHL Stenden erkent dat er landelijk problemen zijn op het gebied van huisvesting, maar ervaart deze problematiek in mindere mate. Schaper: “Problemen met een overvloed aan internationale studenten en een gebrek aan huisvesting spelen minder in onze regio. Integendeel, internationale samenwerkingen en buitenlandse studenten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de vitale regio.” 

Internationalisering blijft deel uitmaken van onze strategie, net zoals de vitaliteit van onze regio een focusgebied van ons werk blijft. Wij vinden het belangrijk om onze internationale studenten te blijven verwelkomen en waarderen de bijdrage die zij leveren aan ons instituut en onze samenleving.

Lees de brief hieronder.