Inclusive Community Lab bij 6 genomineerden voor Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022

Afbeelding
Nederlandse Hogeronderwijspremie

Zes onderwijsteams uit het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd voor de Nederlandse Hoger Onderwijspremie 2022, de prijs voor vernieuwend onderwijs in het hoger onderwijs. In totaal is er € 5 miljoen te verdelen. Een team kan maximaal € 1,2 miljoen krijgen. Op donderdag 12 mei 2022 reikt minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de Nederlandse Hogeronderwijspremies uit.

De Nederlandse Hogeronderwijspremie is een erkenning voor vernieuwing van het onderwijs op universiteiten en hogescholen en is ook bedoeld als belangrijk teken van waardering voor onderwijsteams die een topprestatie leveren. Daarnaast is het een stimulans voor docenten om te blijven werken aan onderwijsinnovatie en kennisdeling. De Nederlandse Hoger Onderwijspremies werden vorig jaar voor het eerst uitgereikt. 

"Ik vind het belangrijk om deze topprestaties van docenten uit te lichten," zegt minister Dijkgraaf.  "Innovatie en samenwerking zijn in het onderwijs net zo belangrijk als in het onderzoek. Dat wil ik met deze premie dan ook waarderen en stimuleren."

Inclusive Community Lab

In het Inclusive Community Lab werken studenten en docenten van 8 verschillende mbo- en hbo-opleidingen samen met ervaringsdeskundigen en mensen uit het werkveld aan creatieve oplossingen voor het armoedeprobleem. Zo wordt onderzocht waarom mensen met schulden pas aankloppen bij de Kredietbank als ze al jarenlang in grote financiële problemen zitten.

Totaal 5 miljoen beschikbaar

Bij de Nederlandse Hoger Onderwijspremie is er in totaal jaarlijks € 5 miljoen te verdelen, verdeeld over 3 onderwijsteams van hogescholen en 3 onderwijsteams van universiteiten. De 6 genomineerde teams ontvangen € 1,2 miljoen, € 800.000 of € 500.000. Teams mogen het gewonnen geldbedrag gebruiken om met een buitengewoon project een bijzondere bijdrage te leveren aan de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs.

 

Lees hier het volledige artikel op Rijksoverheid.nl