Ivo Wenzler beëdigd als lector Serious Gaming

Donderdag 14 oktober 2021 is Dr. Ivo Wenzler door het College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool officieel beëdigd als lector van het lectoraat Serious Gaming. Wenzler hoopt in deze nieuwe rol zijn persoonlijke ambitie waar te kunnen maken: in elk curriculum van de hogeschool een gegamificeerd onderdeel krijgen. 

Afbeelding
Ivo Wenzler beëdigd als lector Serious Gaming

Wenzler nam zijn publiek tijdens zijn installatie mee in de wereld van serious gaming. Zijn lectorale rede was anders van karakter dan gebruikelijk: hij bracht het onderwerp tot leven door de aanwezigen in de zaal een spel te laten spelen. Iets wat de persoonlijkheid van Wenzler typeert, aldus Peter Mulder, directeur van de academie ICT & Creative Technologies. “Ivo is geen man van de gebaande paden”, sprak hij hem toe.

Helikopterview

Serious games zijn geabstraheerde, analoge of digitale weergaves (simulaties) van onze percepties van de realiteit, die ingezet kunnen worden als ervaringsgerichte leeromgevingen voor kenniscreatie en kennisoverdracht. Wenzler: “Serious games bieden de mogelijkheid om op een andere manier met elkaar te communiceren en dit helpt om elkaar beter te begrijpen. Door de helikopterview die je tijdens het spelen van een serious game hebt, ben je in staat om vanuit een ander perspectief naar een probleem of vraagstuk te kijken.”

Serious business

Serious gaming is volgens Wenzler serious business en hij gelooft er heilig in dat het spelen van een game de meest succesvolle manier van leren is. “Serious gaming rukt in snel tempo op binnen ondernemingen en maatschappelijke organisaties om duurzame impact te creëren. Zo kan chronische pijn bestreden worden via een VR-game, kan spelenderwijs inzicht geboden worden in de uitdagingen van de energietransitie en kan het worden ingezet als training om effectief samen te werken tijdens een gesimuleerde noodsituatie.

Onderzoek mét en onderzoek óver serious gaming

Het lectoraat Serious Gaming, onderdeel van de academie ICT & Creative Technologies, richt zich op ontwerpgericht en maatschappelijk impactvol onderzoek naar serious gaming als een proces van spelen en serious gaming als een instrument van spelen. Het lectoraat onderscheidt twee onderzoeksbenaderingen: onderzoek mét en onderzoek óver serious gaming. Onlangs ontwikkelde het lectoraat samen met de gemeente Groningen een serious game om schuldenproblematiek aan te pakken, waarbij de hulpvrager in de rol van de hulpverlener stapt en een denkbeeldige hulpvrager mag helpen om uit de schulden te blijven. Doordat de speler keuzes maakt voor iemand anders, valt een barrière weg. Ook bedacht het lectoraat een Minecraft game voor de brandweer, waarmee brandweerlieden hun verkenningsvaardigheden kunnen trainen. Op dit moment is het lectoraat bezig met de ontwikkeling van een serious game om op een toegankelijke en interactieve manier inzicht te krijgen in de verwachte watervraag en het wateraanbod. De serious game maakt het mogelijk om gezamenlijk met regionale stakeholders op een laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan over de uitdagingen van een duurzaam watersysteem en mogelijke oplossingen.

Over Ivo Wenzler

Wenzler behaalde zijn master in Architectuur en Stedenbouw en voltooide zijn PhD in Simulaties en Gaming aan de University of Michigan. Hij is sinds 2019 verbonden aan NHL Stenden en werkte daarvoor 23 jaar lang als Senior Principal bij Accenture Strategy. Ook bekleedde Wenzler de functie van Associate Professor aan de Technische Universiteit Delft, was hij hoofd van de groep Beleidsanalyse aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Research Associate aan de University of Michigan.