Kwetsbaarheid ontdekt in software

Recentelijk is een kwetsbaarheid ontdekt in Apache Log4j. Deze software wordt veel gebruikt in webapplicaties en andere systemen die talloze bedrijven in gebruik hebben, ook wij. Door deze kwetsbaarheid bestaat het risico dat hackers zichzelf toegang verschaffen tot onze data en dat er aanvallen met zogenaamde gijzelsoftware (ransomware) worden geïnitieerd. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt voor potentieel grote schade en adviseert organisaties om zich voor te bereiden op een mogelijke aanval.

We werken hard aan bescherming

Na deze berichtgeving hebben we binnen onze hogeschool direct maatregelen getroffen om mogelijke aanvallen te voorkomen en eventuele gevolgen te beperken. Zo lopen we al onze systemen (intern en extern) na op risico's en acteren daarop.

We delen ook tips om het risico op een aanval te verkleinen 

We wijzen onze medewerkers en studenten ook op voorzorgsmaatregelen om het risico op een aanval te verkleinen. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst.

Wat gebeurt er verder?

Achter de schermen gaan we door met acties om onze hogeschool zo goed mogelijk digitaal te beschermen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die van invloed kunnen zijn op de werkzaamheden van studenten of medewerkers, dan informeren we ze hierover via de gebruikelijke kanalen of rechtstreeks via de teamleider of opleiding.