Maritieme hbo’s starten gezamenlijk onderzoeksplatform

Het MIWB en de HZ University of Applied Sciences, Hogeschool van Amsterdam en Rotterdam Mainport Institute/Hogeschool Rotterdam hebben de handen ineengeslagen en een platform maritiem praktijkgericht onderzoek opgericht. Met dit platform intensiveren we de onderlinge samenwerking en versterken we de positie van het maritiem onderwijs in het onderzoeksdomein door middel van kennis- en capaciteitssharing. Daarmee wordt niet alleen een extra impuls gegeven aan de verdere kennisontwikkeling voor de sector, maar levert het ook een waardevolle bijdrage om het onderwijs up-to-date te houden.

Naast het verzorgen van onderwijs wordt door ons en de andere maritieme hogescholen onderzoek gedaan. Dit gebeurt in onderzoeksgroepen waarbinnen lectoren in samenwerking met docent-onderzoekers en studenten werken aan praktijkgericht onderzoek. Door deze nieuwe samenwerking wordt meer massa en synergie voor maritiem onderzoek gerealiseerd. Ook biedt het de mogelijkheid om per instelling te focussen en te specialiseren op specifieke domeinen. Lectoren van onze vier hogescholen stemmen binnen het platform lopend en nieuw onderzoek af. Daarbij wordt ook de aanwezige kennis op cross-over domeinen zoals big data en veiligheid meegenomen. Binnen het platform gaan we actief de samenwerking opzoeken met onderzoeksgroepen binnen de TU Delft, het Marin en andere universiteiten en onderzoeksinstellingen. Tevens wordt de verbinding gelegd met practoraten die zich binnen het maritieme mbo-onderwijs bezighouden met onderzoek in het maritieme domein.

Bijdrage voor de toekomst

Met het platform verwachten we een belangrijke stap te zetten in het versterken van de zichtbaarheid en betrokkenheid van het maritiem onderwijs in het maritieme onderzoeksdomein. Op belangrijke thema’s voor de maritieme sector, zoals energietransitie, veiligheid, blue growth, digitalisering en autonoom varen, kan het maritiem onderwijs een waardevolle bijdrage leveren met praktijkgericht onderzoek. De kennis die daarbij ontwikkeld wordt is dan direct beschikbaar voor het onderwijs. Hierdoor gaan studenten tijdens maritieme opleidingen zowel met onderzoek als binnen hun curriculum al aan de slag met belangrijke toekomstige uitdagingen voor de sector.

Afbeelding
logos