Maritieme sector en maritieme scholen slaan handen ineen op landelijke studiekeuzebeurzen

Afbeelding
Persbericht-Onderwijsbeurzen-Maritiem

De maritieme sector is een belangrijke en groeiende pijler van de Nederlandse economie die voor een grote verduurzamingsopgave staat. Er is een toenemende behoefte aan goed opgeleide mensen in heel veel verschillende beroepen. Echter, de instroom van studenten in het maritieme en maritiem technische onderwijs (Mbo en Hbo) daalt al een aantal jaar op rij. De maritieme sector en het onderwijs, waaronder het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB), hebben daarom de handen ineengeslagen en staan dit najaar gezamenlijke op de vier grote studiekeuzebeurzen. De doelstelling is om de instroom in het maritieme en maritiem technische onderwijs te vergroten om ook in de toekomst een sterke maritieme sector te hebben.

Beleef maritiem

Ieder jaar vinden vier grote studiekeuzebeurzen plaats waar ongeveer 55.000 scholieren in de laatste fase van de middelbare school zich oriënteren op vervolgonderwijs. Onder de noemer “leren werken op en met water” worden aankomend studenten en hun ouders geïnformeerd over maritieme vervolgopleidingen en de werkzaamheden in de maritieme sector. Het beleven staat hierbij centraal. Frits Luijten (coördinator van de onderwijsbeurzen voor de maritieme sector): “Het werken in de maritieme sector speelt zich veelal af buiten het zichtveld, daarom brengen we de maritieme beleving naar de beurzen toe.” In de stand worden diverse doe-activiteiten aangeboden en studenten en starters delen hun eigen verhaal. De onderwijsbeurzen worden gehouden op:

Onderwijsbeurzen

      Plaats                                

      Datum

Onderwijsbeurs Zuid

      Koningshof Veldhoven

      30 sept & 1 okt 2022

Onderwijsbeurs Noordoost

      IJsselhallen Zwolle

       7 & 8 okt 2022

Studiekeuzebeurs Midden

      Jaarbeurs Utrecht

       25 & 26 nov 2022

Studiekeuzebeurs West

      Ahoy Rotterdam

       9 & 10 dec 2022

Meer informatie is te vinden op: www.lerenwerkenopenmetwater.nu  

Samenwerking

De samenwerking begon afgelopen schooljaar met vier sectoren. Dit schooljaar werken zeven sectoren (zeevaart, visserij, waterbouw, binnenvaart, maritieme techniek, loodswezen en waterrecreatie) met het voltallige maritieme en maritiem technische Mbo en Hbo onderwijs samen.

Dat het nodig is om gezamenlijk op te trekken is vooral om een sterkere boodschap te kunnen uitdragen. Frans van Weert (Programmamanager Wereld van de Binnenvaart): “Het unieke van de maritieme sector is dat je als matroos op een zeeschip kunt beginnen en kunt doorgroeien tot internationaal manager bij een scheepswerf. In welke sector kan dat nou? Door samen te werken, kunnen we veel beter vertellen over de vele en diverse ontwikkelmogelijkheden in de sector dan ieder zelfstandig.

Nederland Maritiem Land (NML) ondersteunt en onderstreept de noodzaak van de samenwerking door alle informatie over de maritieme sector en daarbij behorende opleidingen te verzamelen op hun website www.maritimebyholland.nl.

Economie en verduurzaming: World Maritime Day 29 september 2022

Meer dan 90% van alle goederen komt over water naar Nederland en wordt in onze havens overgeslagen voor vervoer naar het achterland in Europa. De maritieme sector is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie die daarnaast hard werkt aan duurzame innovaties. Niet voor niets heeft World Maritime Day dit jaar het thema: “New technology for greener shipping”. “De sector staat wereldwijd voor een verduurzamingsopgave. Iedereen die in onze sector werkt, levert een bijdrage aan klimaatdoelstellingen en afspraken die hierover in Europa maar ook wereldwijd worden gemaakt”, aldus Annette Opstal (Human Capital Manager van Netherlands Maritime Technology). Dat World Maritime Day plaatsvindt daags voor de eerste studiekeuzebeurs is toeval, maar wel een mooi moment om de aandacht te vragen voor de unieke samenwerking tussen brancheorganisaties en onderwijs.