‘Meer kansen Met Meertaligheid’ wint 3e prijs RAAK-award

Afbeelding
Joana Duarte met 3e prijs

Het onderzoeksproject 3M; Meer kansen Met Meertaligheid, ontving op donderdag 25 november de 3e prijs van de RAAK-awards. De 3e prijs, een geldbedrag van €2500,- zorgde voor veel blije gezichten bij de betrokken onderzoekers van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden Hogeschool. Uit het rapport van de jury blijkt dat zij de kennis binnen het onderzoeksproject 3M in de huidige tijd relevant en belangrijk vinden: “De groeiende diversiteit en meertaligheid van leerlingen levert een uitdaging op voor scholen. Vanuit de bestaande kennis in Friesland biedt dit project concrete oplossingen voor een urgent en groter wordend vraagstuk.”

Binnen het 3M-project, onder leiding van lector Joana Duarte, werkten 30 leerkrachten van 14 basisscholen aan het ontwikkelen van een innovatieve aanpak voor meertalig onderwijs. Deze aanpak biedt zowel een kader voor de waardering en het gebruik van verschillende migrantentalen, als voor een samenhangend gebruik van het Nederlands, het Fries en het Engels. Joana Duarte: “Het 3M-project is toepasbaar in elke context waar de ambitie bestaat om de talen en culturen van leerlingen een plek te geven in het onderwijs. Dit is in Fryslân belangrijk voor het Fries, maar ook voor kinderen die thuis Arabisch, Spaans of Bildts spreken. De activiteiten die onze leerkrachten hebben ontwikkeld kunnen ook met of in alle andere talen worden uitgevoerd.”

Van idee tot uitvoering

Het project leverde een concreet onderwijsmodel op voor inclusief onderwijs, een toolbox met meer dan 70 meertalige lesactiviteiten voor leerlingen van 4-12 jaar en open source digitale tools die leerkrachten ondersteunen bij de erkenning en het benutten van alle thuistalen van hun leerlingen. De toolbox is openbaar beschikbaar voor alle scholen, binnen en buiten het project. Lector Joana Duarte is trots; “Deze prachtige erkenning voor het 3M-project zal bijdragen aan meer landelijke bekendheid, zodat we onze kennis over het belang van meertaligheid én toepassingen op het gebied van meertaligheid nog beter kunnen delen met onderwijsinstellingen.” Voor de, van origine, Portugese lector is de prijs extra bijzonder;

“Toen ik in 2016 het idee voor het 3M-project ontwikkelde, beheerste ik de Nederlandse en Friese taal nog niet goed genoeg om het idee met de juiste woorden uit te leggen. Toch was er direct vertrouwen in het onderzoeksproject vanuit de Academie Primair Onderwijs van NHL Stenden en werd ook de meerwaarde van deze kennis voor onze pabostudenten gezien. En zoals bij de kinderen op de betrokken scholen ook het geval is, leerde ik zowel Nederlands, als Fries tijdens het werken aan dit project!”, aldus Joana.

Meer informatie

Elk jaar reikt het Regieorgaan SIA een prijs uit voor het beste praktijkgericht onderzoek: de RAAK-award. Met de prijs wil Regieorgaan SIA het onderzoek van hogescholen meer bekendheid geven.