Microcredentials voor geslaagde cursisten Insurance Business Academy

Afbeelding
Diplomering Insurance Business Academy 25 april 2024

De eerste cursisten, na de pilotfase, van de Insurance Business Academy (post-hbo) ontvingen afgelopen donderdag 25 april hun certificaat op het Landgoed Oranjewoud. Dit was extra bijzonder omdat deze deelnemers vanuit NHL Stenden een Microcredential, een erkend digitaal deelbaar certificaat , hebben ontvangen. De Insurance Business Academy is een initiatief vanuit FGD, Vrieling, ASR, FB Oranjewoud en NHL Stenden Hogeschool. Deze academy sluit aan bij het principe van een leven lang ontwikkelen, waar NHL Stenden een sterke focus op heeft. Verzekeringsprofessionals kunnen in korte tijd hun kennis en vaardigheden vergroten. 

Microcredentials

De Microcredentials die de cursisten ontvangen sluiten aan bij de leeruitkomsten: Professioneel Vakmanschap en Verantwoord Handelen. Tijdens deze post-hbo opleiding hebben zij dit aan kunnen tonen door masterclasses van professionals bij te wonen, het schrijven van een essay, een traject over persoonlijk leiderschap te volgen en dit af te ronden middels een eindassessment.
De cursisten ontvingen afgelopen donderdag hun felbegeerde en erkende certificaat in de vorm van een Microcredential, welke zij kunnen toevoegen aan LinkedIn en daarmee deze kwalificaties aantoonbaar kunnen maken. Het digitaal deelbare certificaat geeft informatie over o.a. de getoetste leeruitkomsten, het niveau en de duur van de gevolgde cursus.

Vervolg Insurance Business Academy

Deze cursisten waren de eersten die het traject zijn ingestapt, en dat is ze goed bevallen. Aldus Peter Haitsma, directeur FGD, over de post-hbo opleiding: “ Wat mij betreft een zeer actueel en gevarieerd programma dat elke keer weer nieuwe inzichten geeft”.

Ook mede-initiatiefnemer vanuit NHL Stenden, Nienke van der Bijl, is zeer tevreden over het verloop van dit proces. “We zijn trots op het resultaat van de deelnemers. Tijdens de assessments werd bij iedere cursist op een zeer authentieke manier duidelijk welke leerreis ze hebben doorlopen en met hoeveel passie zij de opleiding volgden”. 

Vanaf februari 2025 is het volgende startmoment voor de Insurance Business Academy