MIWB en Koninklijke Marine reiken eerste diploma’s uit vanuit gezamenlijk opleidingstraject

Afbeelding
Ad Maritieme Techniek duaal

Twee jaar geleden begonnen medewerkers van de Koninklijke Marine aan de Ad Maritieme Techniek duaal. De opleiding is een samenwerking tussen de Koninklijke Marine en het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB). Tien deelnemers combineerden hun baan bij de marine met de studie om zo in twee jaar een erkend hbo-diploma te behalen. Onlangs namen de eerste deelnemers hun diploma in ontvangst in de Marine Club in Den Helder.

Frederik Maats, een van de coördinatoren van de Ad Maritieme Techniek duaal: “Deze opleiding is specifiek voor professionals die al langer in de maritieme sector werkzaam zijn, maar willen doorgroeien. Het voordeel van een duale associate degree is dat studenten niet vier jaar fulltime hoeven te studeren, maar dat ze zich in twee jaar professionaliseren met een hbo-diploma associate degree."

"Het duale aspect betekent dat de studie vooral plaatsvindt in de eigen werkcontext, in dit geval bij de Koninklijke Marine in Den Helder. Dit opleidingstraject organiseren we jaarlijks, specifiek voor medewerkers van de marine, maar elk jaar start er in september ook een groep studenten werkzaam bij verschillende werkgevers.”

Nieuwe functie

Leroy Kraak doorliep in twee jaar de studie: “De afgelopen vijf jaar heb ik met veel plezier gewerkt als meet- en kalibratietechnicus bij afdeling Geometrische meettechniek. Hier was ik samen met mijn collega’s van de buitenploeg onder andere verantwoordelijk voor geometrische metingen aan boord van de marineschepen. Metingen zoals uitlijning van bewapening en navigatie, het inmeten van nieuwe of bestaande fundaties en meten aan slijtage gevoelige onderdelen en dergelijke.

Twee jaar geleden ben ik begonnen met de studie Ad Maritieme techniek als vervolg op mijn mbo 4-opleiding Middenkader engineering scheepsbouw. Tijdens mijn studie heb ik geleerd om met andere ogen te kijken naar het bedrijfsproces. Zo heb ik geleerd onderzoek te doen naar verschillende technieken en processen die relevant zijn binnen het maritieme domein. Werkzaamheden die worden uitgevoerd op de werkvloer, hebben direct verband met de processen die worden uitgevoerd op de achtergrond. De vaardigheden die ik tijdens de opleiding heb opgedaan zoals onderzoeken, analyseren en rapporteren kan ik in de toekomst toepassen in mijn nieuwe functie als assistent engineer scheepsbouw.”

Werken aan hun eigen ontwikkeling

Ook vanuit de Koninklijke Marine is er veel lof voor de afgestudeerden. Directeur P&O, CDR TD Paul Willemse. “Het is altijd lastig om te studeren naast het normale werk, de geslaagden mogen trots zijn op zichzelf. Daarnaast veel dank aan de docenten Frederik en Harmen die de kandidaten ontzettend goed hebben ondersteund en de lessen voor een deel hebben verzorgd op de locatie van de Marine (DMI). We mogen ook de inspanningen van het thuisfront niet vergeten want ook zij hebben afgelopen tijd een extra steentje bijgedragen."

"We zijn twee jaar geleden met de opleiding gestart, al waren er al eerder initiatieven met diverse partijen voor het opzetten van deze opleiding. Iets moois ontwikkelen vergt nu eenmaal tijd. Waar het begon als een samenwerkingsverband vanuit de regio heeft de marine doorgepakt en kandidaten geleverd."

"Op dit moment volgen drie groepen het Ad-programma en gaan twee kandidaten doorstromen naar de bachelor Technische Bedrijfskunde. Verder is het de intentie om in februari 2024 met een vierde groep te starten. Het is mooi om te zien waar we jaren geleden mee zijn begonnen nu ook daadwerkelijk iets oplevert en dat medewerkers van de marine werken aan hun eigen ontwikkeling en deze opgedane kennis in de dagelijkse praktijk direct kunnen gebruiken.”

Alle geslaagden hebben reeds een baan binnen de marine en met dit diploma hebben zij de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. In februari 2024 start de volgende groep.