Nederlands Loodswezen en MIWB vieren feestelijke doop van de nieuwe tender 'Mare'

Afbeelding
Mare

Op woensdag 29 mei werd de ‘Mare’, de nieuwe tender van Nederlands Loodswezen, feestelijk gedoopt bij Het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling. De doop, georganiseerd door het Loodswezen in samenwerking met het MIWB, trok veel belangstelling van zowel studenten als professionals uit de maritieme sector.

Een inspirerend symposium

Het programma begon met een inspirerend symposium waar experts inzichten deelden over veiligheid van de scheepvaart op de Noordzee en duurzame scheepsbouw. Sprekers als Carien Droppers van Rijkswaterstaat en Dirk Keizer van Next Generation Shipyards wisten de studenten te boeien met hun verhalen en visies. Een levendige paneldiscussie met een loods en tenderkapitein uit regio Noord sloot het symposium af, waarbij diverse uitdagingen van het werken in het Noordelijk gebied werd besproken.

De doop van de nieuwe tender Mare

Het hoogtepunt van de dag was het officiële doopmoment, uitgevoerd door Anne Marie van der Wijst, lid van de Raad van Commissarissen van Nederlands Loodswezen B.V. Na de doop werd het glas geheven om deze prachtige aanwinst gezamenlijk te vieren.

“Het is heel bijzonder dat de doop van de nieuwe loodstender bij onze locatie op Terschelling plaatsvindt,” aldus Gerrit van Leunen, directeur Maritiem Instituut Willem Barentsz. “Het illustreert de nauwe relatie tussen ons instituut en het maritieme bedrijfsleven. We zien dat veel van onze oud-studenten als loods werkzaam zijn en voor de huidige studenten is het dan ook een leuke manier om kennis te maken met het Loodswezen.”

Belangrijke mijlpaal

De feestelijke doop van de Mare markeert een belangrijke mijlpaal en versterkt de band tussen het MIWB en de maritieme sector. “De zeevaartschool op Terschelling heeft menig stuurman en -vrouw opgeleid die later loods is geworden. Het is een eer om de Mare hier te mogen dopen.” Aldus Herman Broers, directeur bij Loodswezen. “Wij hebben vakbekwame mensen nodig, nu en in de toekomst. Wij willen samen met deze generatie maritieme studenten bouwen aan een toekomstbestendige maritieme sector en het Loodswezen”