NHL Stenden en Snoek Puur Groen verlengen vruchtbare samenwerking

Afbeelding
NHL Stenden en Snoek Puur Groen verlengen vruchtbare samenwerking

Ook de komende jaren is Snoek Puur Groen uit Grou de partner van NHL Stenden als het gaat om de groenvoorziening op de campus in Leeuwarden. In het bijzijn van direct betrokken medewerkers van beide partijen ondertekenden directeuren Mathijs Rutten (NHL Stenden) en Douwe Snoek (Snoek Puur Groen) vrijdag 17 mei het contract – uiteraard buiten – bij Campuscafé Brûze.

De afgelopen jaren was Snoek Puur Groen al de partner van NHL Stenden voor het groen rondom de gebouwen van NHL Stenden in Leeuwarden. Na een aanbesteding, waarbij de hulp en expertise was ingeroepen van een extern bureau, helpt Snoek Puur Groen ook de komende jaren bij het realiseren van de groene ambities van de hogeschool. In de aanbesteding lag daar de nadruk op: op gezamenlijke duurzame ambities, in plaats van enkel op de prijs en de gevraagde werkzaamheden.

Mathijs Rutten (directeur Campus & Facility Management bij NHL Stenden): “Natuur en het groen om ons heen wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor het welzijn van onze studenten, medewerkers en alle mensen die gebruikmaken van onze campus. We zijn ontzettend blij dat we de goede samenwerking met Snoek Puur Groen kunnen voortzetten.”

Douwe Snoek (DGA bij Snoek Puur Groen): “Ook wij zijn blij met de voortzetting van de samenwerking die veel verder gaat dan alleen aanleg en onderhoud van het groen. NHL Stenden heeft ook buiten de schoolmuren duurzame ambities. Wij helpen graag om die te behalen. De campus is voor ons ook een inspirerende en energieke omgeving om in te werken.”

Groene ontmoetingsplek
Een van de resultaten die de samenwerking tussen NHL Stenden en Snoek Puur Groen recent heeft opgeleverd is de Grienscape op het Kennisplein. Het plein tussen beide schoolgebouwen aan de Rengerslaan in Leeuwarden is met de aanleg van deze ontmoetingsplek een stuk groener gemaakt.