NHL Stenden opnieuw in de prijzen bij Nederlandse Onderwijspremie, nu met zorgproject

Afbeelding
Vr in de zorg, Future proof nurses

Voor het tweede jaar op rij valt een project van NHL Stenden in de prijzen bij de Nederlandse Onderwijspremie van het ministerie van OCW. Het project komt deze keer van de academie Gezondheidszorg. Op donderdag 29 juni wordt bekend of het project ‘Future proof nurses: simulerend naar de verpleegkundige van de toekomst’ 500.000, 800.000 of 1,2 miljoen euro wint.

Er lopen verschillende projecten binnen de academie om de uitdagingen in de zorg aan te kunnen gaan. De academie Gezondheidszorg en het lectoraat Digitale Innovatie en Zorg en Welzijn geven hier vorm aan door digitale innovaties in te zetten, zoals ‘virtual reality’ en hologrammen. Samen met studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld is het innovatieproject ‘Future proof nurses: simulerend naar de verpleegkundige van de toekomst’ gestart.

Reinskje Suierveld, directeur van de academie Gezondheidszorg: “We zijn hier ontzettend trots op. Het is een erkenning van onze innovatiekracht en van het feit dat we belangrijke partners uit het werkveld aan ons weten te binden. We halen scenario’s op uit de praktijk waarmee de studenten kunnen oefenen. Onderwijs, onderzoek en de praktijk komen in dit project echt samen.”

Simulatie als grote meerwaarde

De zorg staat door maatschappelijke en medische ontwikkelingen voor grote uitdagingen. Zo kampen steeds ouder wordende patiënten steeds vaker met meerdere (chronische) aandoeningen. Door de vergrijzing en ontgroening moeten deze uitdagingen ook nog eens het hoofd worden geboden door een krimpende beroepsgroep. Behoud van zorgpersoneel is daarom van groot belang.

Om toekomstbestendige verpleegkundigen op te leiden blijken (digitale) simulaties van meerwaarde. Zowel studenten, docenten als praktijkprofessionals ervaren door het simulatie-onderwijs een grote meerwaarde voor de professionele ontwikkeling. Studenten oefenen in een veilige omgeving scenario’s, zodat ze beter voorbereid zijn op hun stage en toekomstige werk. Ook verbeteren ze hun klinisch redeneren, volgen ze empathie-trainingen om te beleven hoe een zorgvrager zijn ziekte ervaart en trainen ze hun communicatieve vaardigheden.

Nederlandse Onderwijspremie

De Nederlandse Onderwijspremie is de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. De premie wordt uitgereikt aan onderwijsteams ter waardering van, en als impuls voor, onderwijsvernieuwing en -verbetering van het mbo, hbo en wo. De premie wordt jaarlijks toegekend aan onderwijsteams die de afgelopen vier jaar een onderwijsinitiatief hebben ontwikkeld.

Tweede prijs op rij

Vorig jaar sleepte het Inclusive Community Lab Fryslân van NHL Stenden bij de – toen nog geheten – Nederlandse Hogeronderwijspremie de tweede prijs in de wacht, goed voor 800.000 euro. In het lab, opgezet binnen de academie Social Studies, werken studenten en docenten van acht verschillende mbo- en hbo-opleidingen samen met ervaringsdeskundigen en mensen uit het werkveld aan creatieve oplossingen voor het armoedeprobleem.