NHL Stenden start grote campagne om 100 nieuwe docenten te werven

NHL Stenden Hogeschool start donderdag 29 april een grote campagne om vóór september 100 nieuwe docenten te werven. Deze extra docenten zijn nodig om de openstelling van de hogeschool ná corona zo succesvol mogelijk te laten verlopen en ook in de toekomst bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. De wervingscampagne wordt intern en extern uitgerold. Zowel huidige docenten als mensen die werkzaam zijn in het werkveld en nog geen docent zijn, worden aangesproken met de campagne. Om de extra docenten te kunnen bekostigen, worden extra financiële middelen ingezet die beschikbaar zijn gesteld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

Persoonlijke begeleiding

NHL Stenden vindt kwalitatief goed onderwijs en persoonlijk contact met studenten erg belangrijk. Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur van NHL Stenden: “Het afgelopen jaar hebben studenten bijna volledig digitaal onderwijs moeten volgen. Dit heeft veel van hen gevraagd; studenten hebben veel persoonlijke begeleiding van docenten gemist en sommige studenten hebben studievertraging opgelopen.” Nu de hogeschool weer open is, wil NHL Stenden de studenten hartelijk verwelkomen en ze zo goed mogelijk helpen opstarten. De inzet van 100 extra docenten is daarom hard nodig om meer persoonlijke begeleiding te kunnen bieden aan studenten en de hoge werkdruk onder huidige docenten te verlichten.

Kom anders werken bij NHL Stenden

Aankomende weken is de wervingscampagne te zien in kranten, online, op abri’s, op bussen, pleinen en op de panden van NHL Stenden. De hogeschool hoopt ook mensen te werven die op dit moment nog geen docent zijn. Mensen die graag van betekenis willen zijn voor studenten en die eventueel met één been in de praktijk willen blijven werken. Alette Hospers, HRM directeur van NHL Stenden: “Nieuwe docenten die uit het werkveld komen zijn van grote toegevoegde waarde voor onze studenten. Zij brengen recente kennis en ervaring uit de praktijk mee.”

Veel mensen uit het werkveld die de wens hebben om docent te worden, zetten deze wens niet om in daden omdat ze een onderwijsbevoegdheid nodig denken te hebben. Maar ook zonder deze bevoegdheid kun je starten als docent in het hbo, aldus Alette Hospers. “Als je past bij ‘de way of doing’ van NHL Stenden en je hebt de wens om docent te worden, solliciteer!” Potentiële docenten volgen een uitgebreid introductieprogramma, waarna zij op kosten van de hogeschool hun didactische bevoegdheid en –indien ze die nog niet hebben- hun Master kunnen behalen.

Loopbaan

Er worden extra docenten gezocht voor alle opleidingen binnen de hogeschool. Deze docenten worden niet alleen tijdelijk ingezet om een mogelijke leerachterstand in te halen die studenten hebben opgelopen door corona, benadrukt Alette Hospers. “Wij werven voor langere duur. De extra capaciteit voor de begeleiding van studenten is hier onderdeel van.” Dit creëert volgens Alette Hospers mooie kansen voor mensen in de regio, maar ook voor mensen uit het westen van het land die hun loopbaan in het noorden willen voortzetten.

Meer nieuws