Onderzoeklectoraat Maritime Law op CNN

Afbeelding
UB61-MBES-SSS onderzocht door Ocean Technology studenten NHL Stenden

CNN publiceerde onlangs een artikel over onderzoek waarbij verschillende opleidingen van NHL Stenden Hogeschool betrokken zijn, onder leiding van het lectoraat Martime Law van Maritiem Instituut Willem Barentsz.

Studenten en onderzoekers doen onderzoek binnen het Interreg North Sea Wrecks project NSW, Interreg VB North Sea Region Programme. Ocean Technology studenten stelden met hydrografische surveys op zee vast in welke staat vier wrakken in de buurt van Terschelling verkeren. Daarnaast richten Maritiem Officier en Rechten studenten zich met het lectoraat Maritime Law op risico management van wrakken en munitie op de zeebodem. Zij adviseren kuststaten rond de Noordzee om hun ervaring met wrakken en munitie met elkaar te delen. Daarover wordt nu onderhandeld binnen de internationale organisatie OSPAR Commission | Protecting and conserving the North-East Atlantic and its resources.