Ook Ad student moet onderzoekende houding hebben

Afbeelding
overhandiging-handreiking-NHL-Stenden

Onderzoekers van NHL Stenden Hogeschool en de Hogeschool Rotterdam hebben gezamenlijk de rol verkent van een onderzoekende houding binnen de Associate degree opleidingen. 

Herman Blom (lector Onderzoek bij NHL Stenden) ziet de Ad-student als verbindende en kritische professional die niet zelf het onderzoek doet maar juist de signalen en inzichten kan beoordelen. "De opleidingen zijn minder theoretisch ingestoken dan een hbo-bachelor, maar meer gericht op onderzoek dan een mbo 4-opleiding. De Ad-student is een hbo-student die de onderzoekende houding moet laten zien die verwacht mag worden van een student in het hoger onderwijs." De Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam pakte samen met NHL Stenden Hogeschool de uitdaging op om de plaats van de onderzoekende houding in de leerresultaten van Ad-opleidingen uit te werken. Met de ontwikkelde handreiking voor de onderzoekende houding van de Ad-student wilden ze de positie van niveau 5 in het domein van hoger onderwijs nader omschrijven. In de zomer van 2021 is de handreiking in overleg met alle hogescholen gepubliceerd. > Lees meer