Regiocampus Emmen heet vanaf nu Greenwise Campus

Afbeelding
Greenwise campus 2

Vanaf 8 juni 2022 heeft RegioCampus Emmen een nieuwe naam: Greenwise Campus. Deze naam past bij de ambities en zegt direct waar de campus voor staat: vergroenen en verslimmen van de regio. Greenwise Campus is een initiatief van NHL Stenden, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe en gemeente Emmen. En is één van de voorbeeldprojecten van Universiteit van het Noorden.

Samen antwoorden vinden
Bedrijven, kennisinstellingen, studenten, overheden en inwoners zoeken samen de antwoorden op de uitdagingen van morgen. Zoals het vergroenen van de chemie, nieuwe energiebronnen voor de industrie, oplossingen voor het personeelstekort of toepassing van hightech materialen in de maakindustrie. Zo geven ze samen richting aan een slimme en duurzame toekomst voor een vitale regio.

De vier grote transities
Greenwise Campus levert een belangrijke bijdrage aan vier grote transities: van lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar duurzame energie, van analoog naar digitaal en van zorg naar positieve gezondheid. Dat doen zij vanuit vier sectoren waar ze al een sterke basis voor hebben in deze regio én waar ze de komende jaren een belangrijke uitdaging zien. Dat gebeurt vanuit een sterk bestaand fundament van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Zo wordt nieuwe kennis ontwikkeld en in de praktijk toegepast. De campus biedt kansen voor bedrijven, trekt investeringen en studenten aan en vergroot de werkgelegenheid.

Uitdagingen
Greenwise Campus richt zich op de uitdagingen van deze regio: het vergroenen van de chemie, nieuwe energiebronnen voor de industrie, oplossingen voor het personeelstekort en het toepassen van hightech materialen in de maakindustrie.

De campus werkt volgens de gedachte van ‘lab naar markt’, van ‘kennis naar kassa’. Van fundamenteel onderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen naar het onderzoeken van de toepasbaarheid door NHL Stenden, eventueel in samenwerking met de practoraten in het mbo. Vervolgens zijn er bedrijven of start-ups die de technologie demonstreren, ontwikkelen, testen en op de markt brengen.

Greenwise Campus
Greenwise Campus is hét regionale kennis- en (open) innovatieknooppunt. Hier komen kennis, onderwijs en bedrijvigheid samen en geven richting aan een slimme en duurzame toekomst voor een vitale regio. Dat doen zij vanuit één gezamenlijke innovatieagenda en op verschillende aantrekkelijke hybride omgevingen in de regio.

Groene chemie | Slimme industrie | Nieuwe energie | Technologie in Zorg & Welzijn

Check de website: www.greenwisecampus.nl