RUN-EU Superweek bij NHL Stenden: ontmoeten, kennis uitwisselen en bouwen aan onderwijsmodellen en 'design factories'

Eind mei kwamen 87 docenten, decanen, pedagogen, onderzoekers en HRM-medewerkers naar NHL Stenden in Leeuwarden. Na drie succesvolle edities bij HAMK Finland nam NHL Stenden dit keer het initiatief om de RUN-EU Super Week te organiseren.

Het is de vierde Super Week in de geschiedenis van het Regional University Network-European University (RUN-EU) en op basis van voorgaande edities is het een inspirerende week: er gebeurt altijd iets bijzonders. Nieuwe mensen ontmoeten leidt tot nieuwe verbindingen, nieuwe inzichten, inspiratie en mogelijkheden voor samenwerkingen. Een paar voorbeelden: in de afgelopen edities zijn internationale collega's gaan samenwerken aan gezamenlijke 'Design Sprint'-weken met hun studenten, werden SAP's geïnitieerd, gingen gastprofessoren onderzoek doen bij partneruniversiteiten en werden samenwerkingsprojecten gefinancierd door Erasmus+  gestart. Onze grootste prestatie tot nu toe? Tijdens deze Super Week heeft onze RUN-EU partner, de Technical University of the Shannon in Ierland, zich officieel aangemeld om een Design Factory te starten!

Het thema van deze editie van de Super Week? ‘Dig Deeper’. Dat doen we op meerdere manieren: de Design Factory Bootcamp track helpt onze internationale collega's om daadwerkelijk hun eigen Design Factory te bouwen. Vervolgens werkt de track Pedagogische Ontwikkeling aan een gezamenlijk perspectief van een te ontwikkelen Europees onderwijsconcept, voortbouwend op het groeiende aantal SAP's, MOOC's en COIL's. En tot slot is er zelfs een allereerste HRM Conference-track toegevoegd aan de Super Week. Want wat betekent het voor Human Resources wanneer we ons onderwijsconcept verder ontwikkelen?

Tijdens deze week hebben we ons ook aangesloten bij de Green Pepper Week, een Nederlands initiatief voor duurzaamheidsactiviteiten binnen universiteiten.

Al deze activiteiten en resultaten binnen de Super Week maken maar weer duidelijk hoe waardevol de verbindingen tussen de RUN-EU-partners zijn.