Scholen in Emmen starten IT Campus voor beter ICT onderwijs

Afbeelding
IT_campus_Emmen

NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College en Hondsrug College bundelen hun krachten in het ICT onderwijs om IT talent in de regio aan te wakkeren en te behouden. Samen hebben ze daarvoor de IT Campus Emmen opgericht. Met de samenwerking zorgen de onderwijsinstellingen voor een perfecte aansluiting van de curricula van de verschillende scholen en kunnen ze kennis, docenten en faciliteiten uitwisselen.

Eén front

‘Samen bereik je meer dan alleen’, is de gedachte achter de oprichting van de IT Campus. “Het is belangrijk om één front te vormen”, aldus Tymen Kuperus van Drenthe College. “Uiteindelijk hebben we allemaal als doel dat onze leerlingen toetreden op de IT arbeidsmarkt in de regio.” Die behoefte aan IT geschoolde professionals is groot en zal in de toekomst alleen maar toenemen. Raymond Blankestijn van NHL Stenden: “Er is een schreeuwend tekort aan mensen met een IT achtergrond. Door ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie en robotisering ontstaan nieuwe banen en wordt dit tekort alleen maar groter.”

Samenwerken

Leerlingen en studenten van de drie onderwijsinstellingen werken voor de IT Campus Emmen regelmatig samen. Zo kunnen studenten van NHL Stenden leerlingen van het Hondsrug College ondersteunen met het maken van hun profielwerkstukken. Maar ook andersom kunnen leerlingen van het Hondsrug College een bijdrage leveren aan een project van een andere school. Ron Matena van het Hondsrug College ziet dit als een grote toegevoegde waarde. “Het is voor onze leerlingen ontzettend leerzaam om aan de slag te gaan met concrete projecten en samen te werken met studenten die al wat verder zijn in hun leerontwikkeling.”

Toekomstdromen

Dit jaar is het vormgeven van een doorlopende leerlijn het belangrijkste doel voor de IT Campus Emmen. Deze leerlijn moet de doorstroom naar verschillende niveaus vereenvoudigen. Zo worden leerlingen gestimuleerd om op het hoogst mogelijke niveau uit te stromen en op de arbeidsmarkt toe te treden. De onderwijsinstellingen dromen ook al over de toekomst. De grootste gezamenlijke droom: een eigen fysieke locatie voor de IT Campus Emmen. “Het mooiste zou zijn om een overdekte brug te bouwen tussen de gebouwen van Drenthe College en NHL Stenden, die naast elkaar gevestigd zijn”, aldus Raymond Blankestijn. “In de brug kunnen we dan ateliers inrichten waarin iedereen kan samenwerken en elkaar kan ontmoeten.”