Start Werkplaats Openbaar Bestuur Noord-Nederland

Afbeelding
Start werkplaats openbaar beestuur noord nederland

Na een traject van jaren zijn op 4 december 2018 de nodige handtekeningen gezet onder een convenant tussen de Thorbecke Academie en de Vakgroep Staats-, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de RUG om samen activiteiten te ontwikkelen voor het openbaar bestuur in Noord-Nederland. De doelstelling van de Werkplaats is het stimuleren van onderwijs en onderzoek voor overheden in Noord-Nederland. Daarvoor is ca. 0,5 miljoen euro beschikbaar.

Het geld is de erfenis van de Bestuursacademie Noord-Nederland. Deze organisatie heeft rond 2010 haar activiteiten beëindigd. Het geld dat nu in de Werkplaats wordt geïnvesteerd is het restant van reserveringen die door de Stichting Garantiefonds Bestuursacademie Noord-Nederland zijn beheerd om aanvullende uitkeringen te kunnen doen aan ex-werknemers van de Bestuursacademie. Door de beide noordelijke opleidingen Bestuurskunde samen de restanten van dit fonds te gunnen, wordt het bestuursonderwijs blijvend gestimuleerd.

De Werkplaats Openbaar Bestuur Noord-Nederland richt zich op de grote vragen waar het decentraal bestuur in Noord-Nederland het komende decennium voor zal worden gesteld. Kennisontwikkeling en academisch onderzoek worden mede op basis van onderzoeksinitiatieven via concrete projecten vertaald naar een breed aanbod aan cursussen, trainingen, lezingen en publicaties. Met een mix van actualiteitencursussen, verdiepende bijeenkomsten en bijpraatsessies en door middel van publicaties en onderzoeksrapporten worden de noordelijke overheden ondersteund in hun werkzaamheden en voorbereid op de uitdagingen waar de overheid voor staat. Overheden kunnen een verzoek voor ondersteuning indienen bij een programmaraad die bestaat uit medewerkers van de Thorbecke Academie en de vakgroep SBB van de RUG.

Vanuit de Thorbecke Academie zijn Rieks Osinga en Avelien Haan betrokken geweest bij de totstandkoming van het convenant en Avelien zal ook optreden als projectleider en lid van de programmaraad. Het opzetten en inrichten van de projectstructuur sluit naadloos aan op ambities van de Thorbecke Academie om meer te doen aan externe dienstverlening. Met de ervaring die in deze Werkplaats wordt opgedaan, komt een projectbureau voor de hele academie in beeld. Voor de opleidingen European Studies en Bestuurskunde biedt de werkplaats kansen in het verder ontwikkelen en uitvoeren van hun kennisagenda. En wat daarna in het verschiet ligt? En Centre of Expertise of een lectoraat?? We zullen het gaan zien...voor nu: hard aan de slag met de eerste cursussen en projecten.