Stenden Hotel Management School, Rijksuniversiteit Groningen en Harvard maken het onzichtbare zichtbaar in 'Remember Now' samenwerking

Afbeelding
Stenden Hotel Management School, Rijksuniversiteit Groningen en Harvard maken het onzichtbare zichtbaar in 'Remember Now' samenwerking

Stenden Hotel Management School van NHL Stenden en de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslan zijn door Harvard School of Public Health ingeschakeld om mee te werken aan een project dat de nieuwe aspecten van het leven in de tijd van COVID-19 moet blootleggen. Met het Remember Now project worden manieren onderzocht die de onzichtbare aspecten van de COVID-19 pandemie zichtbaar kunnen maken.

Het Remember Now project is het eerste onderzoek van het 'Designing Life After COVID-19' initiatief onder leiding van het Design Laboratory, Harvard T.H. Chan School of Public Health (HSPH). Gebaseerd op de veronderstelling dat pandemieën ons individuele en collectieve welzijn bedreigen, gebruikt het onderzoek de huidige ongewone situatie, waarbij een groot deel van de wereldbevolking onder quarantaine staat, om te observeren hoe mensen leven, werken, leren en spelen terwijl ze omgaan met de omstandigheden die door het virus worden gecreëerd.

Het project is van zo'n grote omvang dat HSPH zich heeft gewend tot zijn wereldwijde partners. Een van hun partners, Dr. Francesca Zampollo, haalde Dr. Elena Cavagnaro van de Stenden Hotel Management School binnen, die op haar beurt Dr. Sepideh Yousefzadeh van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân erbij betrok. Dr. Yousefzadeh begeleidt de studenten die het onderzoek uitvoeren.

Campus Fryslân tweedejaars bachelor studenten zijn de onderzoekers in dit project. Hun opdracht is om ten minste tien respondenten met verschillende achtergronden te benaderen en hen te vragen foto's te maken die elementen en activiteiten uit hun dagelijks leven illustreren ten tijde van COVID-19. Vervolgens interviewen ze de respondenten om erachter te komen hoe en waarom ze de foto's hebben gemaakt. In de tweede fase van het project presenteren de studenten hun bevindingen op verschillende manieren.

"Door geen gebruik te maken van vooraf bepaalde vragen, maar de deelnemers aan de hand van foto's te laten reflecteren op hun leven tijdens COVID-19, hopen we vragen aan het licht te brengen die relevanter zijn voor de deelnemers dan de vragen die wij als onderzoekers hadden kunnen bedenken", legt Cavagnaro uit. "Bovendien hopen we bij de analyse van de gegevens inzichten en criteria te ontwikkelen voor het verbeteren van het welzijn van mensen, organisaties en de natuurlijke omgeving in alle fasen van een pandemie.”

Yousefzadeh voegt eraan toe: "Campus Fryslân werkt graag mee aan innovatieve ideeën en moedigt creatieve benaderingen van leren en onderzoek aan. Wat onze bijdrage belangrijk maakt, is ons vermogen om de diversiteit van het leven in kaart te brengen. De niet-vertelde verhalen, de ongehoorde stemmen en de verhalen die niet dagelijks in het nieuws komen, verdienen een podium. Met dit in ogenschouw hebben wij de kans gegrepen om samen te werken aan het project Remember Now.”

De in Friesland verzamelde gegevens worden gedeeld met Harvard Universiteit, maar blijven eigendom van Stenden HMS en RUG/CF. Dit betekent dat verder onderzoek kan worden uitgevoerd met gebruik van de data, zoals de impact van intersectionaliteit op de Covid-19 reacties; en de impact van COVID-19 op voedsel- en horeca gerelateerde keuzes.

Cavagnaro: “Dit is een unieke internationale samenwerking voor het noorden. Stenden HMS en RUG werken samen met Harvard op het gebied van onderwijs en onderzoek. Dit onderzoek maakt het onzichtbare zichtbaar door fotografie en onderzoek met elkaar te verbinden".

Meer nieuws