Theatervoorstelling maakt pabostudenten NHL Stenden Hogeschool bewust van sociale inclusie

Donderdagmiddag 23 juni 2022 organiseerde de academie Primair Onderwijs van NHL Stenden in Groningen een theatervoorstelling over sociale inclusie, diversiteit en gelijke kansen. De voorstelling is bedoeld om studenten als startende leerkrachten bewust te maken van deze maatschappelijke thema’s en het handelen hierop. Onderzoek en onderwijs staan in het teken van het vitaal houden van de regio waarin NHL Stenden actief is waarbij de inclusiegedachte hoog op de agenda staat. Door middel van theater worden deze maatschappelijke thema’s aan de orde gebracht.  

Kinderen en gelijke kansen
De voorstelling werd opgevoerd door de theatergroep Live Your Story uit Amsterdam. De theatergroep is een samenwerkingspartner van NHL Stenden. Een aantal pabostudenten leverden input voor de voorstelling en docent Dirk Krol speelde mee. Deze voorstelling haakt in op een convenant, wat de hogeschool samen met Gemeente Groningen en andere scholen in de regio getekend heeft. Anneke van Bergen, locatie leider Academie Primair Onderwijs NHL Stenden in Groningen: “NHL Stenden Hogeschool heeft als mede-ondertekenaar van het maatschappelijk akkoord voor sociale inclusie van de gemeente Groningen, als ook vanuit het speerpunt van de Academie voor Primair Onderwijs onderwijs en onderzoek in het teken van een vitale regio waarvoor wij opleiden, waarbij de inclusieve gedachte centraal staat de samenwerking gezocht met Live Your Story. Deze voorstelling geeft input om inclusiviteit, diversiteit en kansengelijkheid te verbinden aan het pedagogisch handelen naar kinderen, leerlingen en studenten. Dit is wezenlijk voor het leren en ontwikkelen en welbevinden van hen.” NHL Stenden wil hierin een voorbeeld zijn, om leerkrachten als inspirerende rolmodellen voor de klas te laten staan. En zo voelt één van de aanwezige studenten dat ook: “Ik vind dit initiatief heel waardevol. Het zijn echte voorbeelden uit de praktijk en dat helpt je in bewustwording en laat je nadenken over je eigen handelen.”

Hieronder een kleine greep foto's van de voorstelling. 

Afbeelding
Voorstelling Live Your Story voor NHL Stenden
Afbeelding
Voorstelling Live Your Story voor NHL Stenden