Verkenning onderwijscampus NHL Stenden en Drenthe College

Afbeelding
Ondertekening NHL Stenden, gemeente Emmen en Drenthe College

NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College en de gemeente Emmen gaan onderzoeken of de ontwikkeling van een onderwijscampus met gedeelde faciliteiten mogelijk is in het gebied tussen het ziekenhuis en de Angelsloёrdijk in Emmen. Een onderwijscampus vergroot de aantrekkingskracht van het onderwijsaanbod in de regio en biedt een goede uitgangspositie om goed kwalitatief en breed onderwijs te blijven bieden. Bestuurders Arwin Nimis van het Drenthe College, Marc Otto van NHL Stenden en wethouder Raymond Wanders ondertekenden vandaag een intentieverklaring.

Onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeente Emmen en de provincie Drenthe werken in de regio steeds nauwer samen. In het verlengde hiervan hebben Drenthe College en NHL Stenden de wens uitgesproken voor een gezamenlijke fysieke onderwijscampus. 

Unieke kans

Drenthe College heeft al concrete plannen om hun onderwijs te concentreren op één locatie en hiervoor nieuwbouw te plegen op de huidige locatie aan de Van Schaikweg. Voor NHL Stenden geldt dat het grootste deel van het gebouw dateert uit begin jaren ’70 en er zich nu een unieke kans voordoet om te kijken naar een gezamenlijke onderwijscampus.

Onderzoeken haalbaarheid

De komende maanden onderzoeken we samen met Drenthe College en de gemeente de ruimtelijke, financiële, inhoudelijke en maatschappelijke haalbaarheid van een onderwijscampus op deze locatie. Ook omwonenden en belanghebbenden worden expliciet betrokken bij de ontwikkeling van de campus. Naar verwachting is begin 2022 duidelijk of de plannen haalbaar zijn.

Beroepsonderwijs belangrijk voor de regio

Het beroepsonderwijs speelt een belangrijke rol in het aantrekken en behouden van jongeren en de ontwikkeling van het kennis- en opleidingsniveau. De samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en de ontwikkeling van een gezamenlijke onderwijscampus voor beroepsonderwijs biedt unieke kansen voor Emmen en omgeving. Het vergroot de aantrekkingskracht van het onderwijsaanbod en geeft een goede uitgangspositie om ook in de toekomst goed kwalitatief en breed onderwijs te kunnen blijven bieden. Deze ontwikkeling past ook in het bredere masterplan RegioCampus Emmen.