‘We kunnen niet op dezelfde manier verder leven’

Afbeelding
Colleges Olthaar

Collegereeks over de veranderingen van het menselijk bestaan door lector Matthias Olthaar

Er dreigen donkere wolken aan de horizon: de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en grootschalige migratie. Matthias Olthaar is lector aan NHL Stenden, columnist en auteur. Dit onderwerp houdt hem elke dag bezig, want hij schrijft en praat hierover én dat is geen deprimerend verhaal.

‘Er komt heel veel onze kant op en dat werkt bij sommige mensen activerend, anderen ontkennen alles of sluiten zich er psychisch voor af. Ik denk dat het goed is om samen de schouders eronder te zetten en de ongemakkelijke waarheden onder ogen durven te zien. Dan kunnen we ook kijken naar onze kansen die de toekomst biedt – zonder naïef te zijn.’ Want makkelijk gaat het niet worden, stelt Olthaar.

‘Het huidige beleid richt zich op nieuwe vormen van energie, maar gaat ervan uit dat we op dezelfde manier doorleven. En dat is niet haalbaar.’ Hij wijst naar een grafiek die laat zien dat als we op deze manier doorgaan met zogenaamde vernieuwingen er juist méér verbruik van land en grondstoffen komt. Ook neemt het ‘giftige afval’ toe in plaats van af. Wat moet er dan gebeuren in plaats van het ad hoc beleid van nu? Dat is de hoofdvraag van een reeks lezingen die Olthaar geeft in Emmen en Leeuwarden.

‘We kunnen niet op dezelfde manier verder leven, zoals wij als mensen nu gewend zijn. Hoe dan wel? Ik houd een pleidooi voor een postgroei economie. Dit pleidooi is op wetenschap gebaseerd, realistisch uitvoerboer, ambitieus, sociaal en waardengedreven. Het laat zien dat verandering niet alleen noodzakelijk is, maar ook kansen biedt om meer ruimte en tijd te geven aan de dingen die er echt toe doen in het leven!’

Het onderwerp van de colleges raakt iedereen en daarom zijn de komende colleges van Matthias Olthaar ook toegankelijk voor alle geïnteresseerden: collega’s studenten en mensen uit de regio. Meer weten of de colleges van Matthias Olthaar bijwonen? Klik op de datum voor de eerste lezing en hier voor de verdiepende colleges.

  • 7 maart              Leeuwarden       Nederlandstalig
  • 20 maart            Emmen               Nederlandstalig

    Verdiepende colleges                  Allemaal Engelstalig:                                                  
  • 21 maart            college 1             Duurzaamheid
  • 28 maart            college 2            Sufficiency driven business modellen
  • 13 april               college 3            Landbouw en innovatie
  • 26 apri               college 4            Coöperaties
  • 11 mei                college 5             Internationale handel

Matthias Olthaar studeerde aan de universiteit van Rotterdam en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen Hij is lector Green Logistics aan NHL Stenden, mede-oprichter van Just Enough en droeg als lid van het Postgroei schrijverscollectief bij aan het boek Er is Leven na de Groei van Paul Schenderling, is auteur van het boek Hoe Handel ik Eerlijk en columnist voor het Friesch Dagblad.