Afke van der Woud heeft haar roots in Friesland liggen, maar is altijd zeer internationaal georiënteerd geweest. Ze groeide op in een dorp waar sociale waarden als een groot goed werden beschouwd. Na een tijd in Brazilië te hebben gewoond raakte ze geïnteresseerd in de oneerlijke werking van de wereld. Vandaar dat haar bachelor- en masteropleidingen een focus hadden op het welzijn van individuen in verschillende soorten gemeenschappen (culturen).

Afbeelding
Afke van der Woud

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

Lectoraat.osm@nhlstenden.com

Na het behalen van haar master in 1997 werkte ze als docent bij de opleiding Leisuremanagement van de Christelijke Hogeschool Nederland (nu NHL Stenden). In 1999 verhuisde ze naar de Verenigde Staten, waar ze in 2001 begon met haar Ph.D. in Parks, Recreation and Tourism Resources aan de Michigan State University op een onderzoek assistentschap. Tijdens haar tijd in de Verenigde Staten werkte ze aan vele onderzoeksprojecten op het gebied van gemeenschapsrecreatie. Haar onderzoeksinteresse zijn altijd sterk verbonden geweest met gemeenschapsontwikkeling in verschillende contexten. Voor haar promotieonderzoek onderzocht ze het verband tussen vrijetijdsparticipatie en burgerparticipatie.

Momenteel is Afke bij NHL Stenden Hogeschool werkzaam als hoofd onderzoek docent van de academie Communication & Creative Business. Ook is ze een teamlid van het Lectoraat Organisations and Social Media. Bij het lectoraat is ze een vaste kracht bij het schrijven van belangrijke stukken, waaronder het verlengingsvoorstel. Ook heeft ze een grote rol gespeeld bij het Indycaster project. Ze is verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen van een onderzoeksprogramma in het bachelor curriculum van de opleiding Creative Business. Momenteel heeft ze de leiding over het opzetten van een hybride onderzoeksprogramma in lijn met de DBE-onderwijsfilosofie van de hogeschool. Afke werkt graag met kleine groepen studenten aan onderzoeksprojecten, die ideeën en relevante resultaten opleveren voor de "echte wereld".

Einstein's: Als je het niet eenvoudig kunt uitleggen, begrijp je het niet goed genoeg.

Publicaties

Congres presentaties met corresponderende publicaties (proceedings)

Moufakkir-van der Woud, A. (2002). Converting abandoned railroads to recreation use in Isabella and Midland Counties: A comparison of residents and businesses adjacent to a rail-trail. Land Use Poster Forum, February 2002, East Lansing. (Geen corresponderende publicatie)

Moufakkir-van der Woud, A., C. Vogt, C. Nelson & J. Lynch. (2002). Converting abandoned railroads to recreation use in Isabella and Midland Counties: A comparison of residents and businesses adjacent to a rail-trail. North-Eastern Recreation Research Symposium, April 2002, Bolton Landing (NY).

Moufakkir-van der Woud, A. (2002). Rail-Trail Use Characteristics and The Impact of Distance from Home to a Rail-Trail: A Case Study of the Pere Marquette Rail Trail in Midland County, Michigan. Midwest Recreation Graduate Student Symposium, November 2002, East Lansing.

Moufakkir, O., A. Moufakkir-van der Woud & D.F. Holecek. (2003). Enjoying Casino gaming: An analysis of trip characteristics and gaming behavior of non-local casino visitors. Annual meeting of the Association of American Geographers, March 2003, New Oleans.

Moufakkir-van der Woud, A., C. Vogt & C. Nelson. (2003). Trail Tourism: A study of tourists attracted to a paved linear trail. North-Eastern Recreation Research Symposium, April 2003, Bolton Landing (NY).

Moufakkir, O & A. Moufakkir-van der Woud. (2003). Understanding Feasibility Studies. Atlas Conference, June 2003, Leeuwarden.

Artikelen  in vakliteratuur

Moufakkir, O., A.J. Singh, A. Moufakkir-van der Woud and D.F. Holecek (2004). Impact of light, medium and heavy spenders on casino destinations: segmenting gaming visitors based on amount of non-gaming expenditures. Gaming Research and Review Journal, volume 8, issue 1.

Moufakkir-van der Woud, A., C.A. Vogt, J. Lynch and C. Nelson. Land and Business owners’ support for rail-trail development: A case study of a rail-trail in Michigan. Journal of Leisure Research, oktober 2004.

Onderzoeksrapporten

Moufakkir, O. & A. Moufakkir-van der Woud. (1999). Saginaw County travel inquirer study. TTRRC, MSU.

Vogt, C., C. Nelson,J. Fridgen & A. Moufakkir-van der Woud. (2000) Study of nearby busineses and adjacent residential landowners to the Isabella County Extension of the Pere Marquette rail-trail. Department of PRTR, MSU.

Moufakkir-van der Woud, A., B. Valentine, J. Lynch, C. Vogt & C. Nelson. (2000). 2000 Midland County recreation needs assessment. Department of PRTR, MSU.

Moufakkir, O., D.F. Holecek, A. van der Woud & A. Nikoloff. (2000). Detroit Metro Area casino visitor study. TTRRC, MSU.

Moufakkir, O. & A. Moufakkir-van der Woud. (2001). Saginaw County conversion study. TTRRC, MSU.

Moufakkir-van der Woud, A., B. Valentine, J. Lynch, C. Vogt & C. Nelson. (2001). 2000 Midland County recreation needs assessment: The Pere Marquette Rail-Trail. Department of PRTR, MSU.

Moufakkir, O., A. Moufakkir-van der Woud & D.F. Holecek. (September 2001 – August 2002: 4 quarterly reports). Traverse Bay Entertainment strategic corporate planning report. TTRRC, MSU.

Moufakkir-van der Woud, A., C. Vogt, C. Nelson & J. Lynch. (2002). Midland County travel information inquirers and tourists: A focus on the Pere Marquette Rail-Trail. Department of PRTR, MSU

Vogt, C., A. Moufakkir-van der Woud, J. Lynch & C. Nelson. (2002). Midland County nearby businesses and adjacent residential landowners attitudes towards and use of the Pere Marquette Rail-Trail. Department of PRTR, MSU.

Lynch, J., C. Nelson, C. Vogt & A. Moufakkir-van der Woud. (2002). Use and Users of the Pere Marquette Rail-Trail in Midland County Michigan. Department of PRTR, MSU.

Moufakkir-van der Woud, A., C. Vogt, C. Nelson & P. Kirbach. (2003). Use and users of the Traverse Area Recreation and Transportation Trails. Department of PRTR, MSU.

Lectoraat