Onderzoek Basisscan Cyberweerbaarheid voor ondernemers

Is uw bedrijf digitaal weerbaar? Maakt u zich hard voor sterke wachtwoorden en zorgt u ervoor dat uw bedrijf altijd een back-up heeft van essentiële bedrijfsinformatie? Twijfelt u of u wel of niet actie moet ondernemen omdat uw bedrijf misschien te klein of niet online genoeg is om risico te lopen? Of wilt u actie ondernemen maar mist u de juiste instrumenten?

Het lectoraat Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool doet in opdracht van het Digital Trust Center (DTC) onderzoek naar de digitale weerbaarheid van ondernemers en de mate waarin de basisscan digitale weerbaarheid van het DTC daaraan bijdraagt.

Wij zoeken ondernemers

Wij zijn op zoek naar ondernemers die aan ons onderzoek naar cyberweerbaarheid mee willen doen. We streven naar een deelnamegroep afkomstige uit uiteenlopende sectoren, met spreiding over het gehele land en van verschillende grootte.

Wat behelst uw bijdrage?

  • Een interview van ongeveer een uur met een van onze studenten.
  • Het invullen van de basisscan Digitale Weerbaarheid.
  • Een interview van wederom ongeveer halfuur met een van onze studenten.

Wat het u oplevert?

U krijgt inzicht in de ‘weerbaarheidsfase’ waarin uw organisatie zich bevindt en de ontwikkeling die u daarin doormaakt. Het Digital Trust Center (DTC) krijgt door middel van dit onafhankelijke onderzoek meer inzicht in de manier waarop zij ondernemers nog gerichter kunnen ondersteunen.

Ik doe mee aan het onderzoek Cyberweerbaarheid