Cybersafety

Op een internetforum worden tickets voor het uitverkochte concert van je favoriete band aangeboden. Wat een geluk! Maar eenmaal betaald, zijn de kaartjes verdwenen. Het is één van de vele voorbeelden van cybercrime waarbij jongeren slachtoffer zijn. Maar ook volwassenen en bedrijven zijn doelwit van cybercriminelen.

De problemen met veiligheid op internet nemen de komende jaren toe, zo is de verwachting. Hoe maken we onze digitale samenleving zo veilig mogelijk? De onderzoeksgroep Cybersafety beantwoordt deze vraag met het doen van hoogwaardig, onafhankelijk en praktijkgericht veiligheidskundig onderzoek en het geven van onderwijs op hbo- en wo-niveau.

Ons onderzoek is er in eerste instantie op gericht om overzicht te creëren en probleempunten te identificeren. Daarbij houdt de onderzoeksgroep zich bezig met het ontwikkelen van methoden om trends in cybersafety te monitoren.

Met wie werkt de onderzoeksgroep samen?

De onderzoeksgroep is gespecialiseerd in veiligheid en cybersafety. Bedrijven en instellingen kunnen hiermee hun voordeel doen. De onderzoeksgroep kan door haar praktijkgerichtheid een grote rol spelen bij het ontwikkelen van producten of diensten, het uitvoeren van toegepast onderzoek en het geven van advies.

De missie van de onderzoeksgroep is uitgewerkt aan de hand van vier hoofddoelen:

  • Invulling geven aan een consistent onderzoeksprogramma ‘Cybersafety’.
  • Realiseren van een structurele, substantiële bijdrage aan het NHL Stenden-onderwijs, ten gunste van het onderwijsniveau en de praktijkgerichtheid ervan.
  • Realiseren van een kennisbijdrage aan de beroepspraktijk.
  • Positioneren van NHL Stenden als kennisinstituut op het vlak van veiligheid in nationale en internationale relatienetwerken van kennisinstituten en het praktijkveld.

Speerpunten voor de onderzoeksgroep Cybersafety zijn de thema’s:

  • Patronen en trends in criminaliteit in cyberspace
  • Jeugd en Cybersafety
  • Bedrijf en Cybersafety
  • Bestrijden van onveiligheid in cyberspace
  • Handhaving in een digitale samenleving

Samenwerking

Het Cyber Science Center is een samenwerkingsverband van NHL Stenden, Politieacademie en Open Universiteit. Het is een landelijk initiatief waarbij veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering vanuit verschillende vakgebieden zoals criminologie, computerwetenschap, rechten, psychologie, filosofie en communicatie worden benaderd. Voor meer informatie kijk op  www.cybersciencecenter.nl

Team

De onderzoeksgroep Cybersafety is een gezamenlijke onderzoeksgroep van NHL Stenden en de Politieacademie. De onderzoeksgroep heeft als maatschappelijke missie het bijdragen aan de veiligheid in een gedigitaliseerde samenleving.

De onderzoeksgroep wil haar missie bereiken door middel van hoogwaardig, onafhankelijk en praktijkgericht veiligheidskundig onderzoek, ten gunste van het veiligheidsonderwijs en de veiligheidspraktijk. Speerpunten in het onderzoek van de onderzoeksgroep Cybersafety zijn ‘trends in cybercrime’, ‘jeugd en cybersafety’, ‘bedrijf en cybersafety’ en 'handhaving in een digitale samenleving'.