Afbeelding
onderzoek-cybersafety

Cybersafety

Hoe verhogen we de digitale weerbaarheid van burgers? Hoe activeren we ondernemers om digitale veiligheidsmaatregelen te nemen? Welke veiligheidsuitdagingen komt het openbaar bestuur tegen in het digitale domein? Hoe zorgen we voor effectieve samenwerking op weg naar een digitaal veilige samenleving?

Digitalisering staat centraal in ons dagelijks leven, maar hoe zorgen we ervoor dat de steeds verdergaande digitalisering, die we inmiddels geen ‘transitie’ maar ‘realiteit’ mogen noemen, veilig plaatsvindt? De onderzoeksgroep Cybersafety beantwoordt deze, en bovenstaande, vragen met het doen van hoogwaardig, onafhankelijk en praktijkgericht veiligheidskundig onderzoek.

Ons onderzoek is bovenal gericht op creëren van nieuwe inzichten en oplossingen voor de praktijk, en overzicht in de ruis en onrust die vaak ontstaat bij digitale ontwikkelingen. Dit geldt vooral wanneer digitale ontwikkelingen invloed hebben op onze veiligheid en privacy. Dit doen wij voor zowel voor en met het onderwijs, de beroepspraktijk en andere wetenschappers. Hierbij houdt de onderzoeksgroep zicht op trends en ontwikkelen en zijn wij we aanjager van digitale veiligheid. 

Onze missie

Ons onderzoek draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn over digitale veiligheid en de ontwikkeling van praktische oplossingen voor de digitale veiligheidsuitdagingen van vandaag en morgen.

De missie van de onderzoeksgroep is om de veiligheid in de gedigitaliseerde samenleving te bevorderen. De onderzoeksgroep Cybersafety kent twee lectoraten en één cross-over onderzoekslijn:

 • Digitale weerbaarheid van mens en organisatie:
  Dit lectoraat richt zich specifiek op kennisontwikkeling over de rol van de menselijke factor bij het bevorderen van digitale veiligheid. Het gaat daarbij om psychologische en sociale aspecten van informatiebeveiliging, gedragsverandering en bijbehorende evaluatiemethoden. De onderzoekslijnen zijn: 1) digitale weerbaarheid van burgers, 2) digitale weerbaarheid van organisaties en 3) digitale weerbaarheid van politie.
  Dr. Jurjen Jansen, lector
 • Bestuur in een digitaliserende samenleving
  Dit lectoraat richt zich op kennisontwikkeling over de online inzet van bevoegdheden en over verantwoord gebruik van technologie om bij te dragen aan (digitale) veiligheid. Er wordt toekomstgericht onderzoek uitgevoerd naar veiligheidsuitdagingen, naar innovatieve en effectieve vormen van handhaving in het digitale domein en de juridische en ethische aspecten daarin. Bijzondere aandacht is er voor het betrekken van burgerperspectieven als randvoorwaarde voor goed en effectief bestuur.
  Dr. Willem Bantema, lector
 • Cross-over ‘Digital Citizenship
  (met het lectoraat Organisations and Social Media)
  Digital Citizenship staat voor de opgave om mensen actief, autonoom en mediawijs te laten deelnemen aan de digitale informatiesamenleving. Het bevorderen van prosociaal gedrag online en het krijgen van meer grip op (des)informatie spelen hierbij een belangrijke rol. Deze cross-over slaat een brug tussen het veiligheidskundig perspectief: het tegengaan van polarisatie, uitsluiting en politiek wantrouwen èn het communicatieperspectief: het bevorderen van betekenisvolle communicatie online en media-empowerment.
  Dr. Joyce Kerstens, associate lector

Wie zijn wij

De onderzoeksgroep Cybersafety is een multidisciplinair collectief van wetenschappers en experts. We brengen expertise uit de (rechts)sociologie, de communicatiewetenschap, de psychologie, het recht, en de veiligheidskunde samen. Door daarnaast samen te werken met interne en externe partners uit de publieke en private sector ontstaat een ecosysteem waarin wij de digitale veiligheid versterken. De onderzoeksgroep is onderdeel van de Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool en speelt een integrale rol binnen de curricula van de verschillende opleidingen. We werken hierin intensief samen met docent-onderzoekers en studenten via o.a. opdrachtgeverschap binnen projecten en afstudeerbegeleiding. De opbrengsten vanuit het onderwijs gebruiken wij regelmatig ter inspiratie of validatie van ons hoogwaardig praktijkgericht onderzoek.

Samenwerking

Het Cyber Science Center is een samenwerkingsverband van NHL Stenden, Politieacademie en Open Universiteit. Het is een landelijk initiatief waarbij veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering vanuit verschillende vakgebieden zoals criminologie, computerwetenschap, rechten, psychologie, filosofie en communicatie worden benaderd. Voor meer informatie kijk op  www.cybersciencecenter.nl

Teamleden

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...