Cybersafety

Op een internetforum worden tickets voor het uitverkochte concert van je favoriete band aangeboden. Wat een geluk! Maar eenmaal betaald, zijn de kaartjes verdwenen. Het is één van de vele voorbeelden van cybercrime waarbij jongeren slachtoffer zijn. Maar ook volwassenen en bedrijven zijn doelwit van cybercriminelen.

De problemen met veiligheid op internet nemen de komende jaren toe, zo is de verwachting. Hoe maken we onze digitale samenleving zo veilig mogelijk? Het lectoraat Cybersafety beantwoordt deze vraag met het doen van hoogwaardig, onafhankelijk en praktijkgericht veiligheidskundig onderzoek en het geven van onderwijs op hbo- en wo-niveau.

Ons onderzoek is er in eerste instantie op gericht om overzicht te creëren en probleempunten te identificeren. Daarbij houdt het lectoraat zich bezig met het ontwikkelen van methoden om trends in cybersafety te monitoren.

Met wie werken we samen?

Het lectoraat is gespecialiseerd in veiligheid en cybersafety. Bedrijven en instellingen kunnen hiermee hun voordeel doen. Het lectoraat kan door haar praktijkgerichtheid een grote rol spelen bij het ontwikkelen van producten of diensten, het uitvoeren van toegepast onderzoek en het geven van advies.

De missie van het lectoraat is uitgewerkt aan de hand van vier hoofddoelen:

  • Invulling geven aan een consistent onderzoeksprogramma ‘Cybersafety’.
  • Realiseren van een structurele, substantiële bijdrage aan het NHL Stenden-onderwijs, ten gunste van het onderwijsniveau en de praktijkgerichtheid ervan.
  • Realiseren van een kennisbijdrage aan de beroepspraktijk.
  • Positioneren van NHL Stenden als kennisinstituut op het vlak van veiligheid in nationale en internationale relatienetwerken van kennisinstituten en het praktijkveld.

Speerpunten voor het lectoraat Cybersafety zijn de thema’s:

  • Patronen en trends in criminaliteit in cyberspace
  • Jeugd en Cybersafety
  • Bedrijf en Cybersafety
  • Bestrijden van onveiligheid in cyberspace

Samenwerking

Het Cyber Science Center is een samenwerkingsverband van NHL Stenden, Politieacademie en Open Universiteit. Het is een landelijk initiatief waarbij veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering vanuit verschillende vakgebieden zoals criminologie, computerwetenschap, rechten, psychologie, filosofie en communicatie worden benaderd. Voor meer informatie kijk op  www.cybersciencecenter.nl

Masterspecialisatie Governance and Law

 Een samen met de Rijksuniversiteit Groningen nieuwe ontwikkelde Masterspecialisatie Governance and Law in Digital Society, start per 1 september 2017. Voor meer informatie kijk op: www.rug.nl/masters/governance-law-in-digital-society

Team

Het lectoraat Cybersafety is een gezamenlijk lectoraat van NHL Stenden en de Politieacademie. Het lectoraat heeft als maatschappelijke missie bij te dragen aan de veiligheid in een gedigitaliseerde samenleving.

Het lectoraat wil haar missie bereiken door middel van hoogwaardig, onafhankelijk en praktijkgericht veiligheidskundig onderzoek, ten gunste van het veiligheidsonderwijs en de veiligheidspraktijk. Speerpunten in het onderzoek van het lectoraat Cybersafety zijn ‘trends in cybercrime’, ‘jeugd en cybersafety’ en ‘bedrijf en cybersafety’.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Thorbecke Academie