Afbeelding
onderzoek-cybersafety

Cybersafety

Op een internetforum worden tickets voor het uitverkochte concert van je favoriete band aangeboden. Wat een geluk! Maar eenmaal betaald, zijn de kaartjes verdwenen. Het is één van de vele voorbeelden van cybercrime waarbij jongeren slachtoffer zijn. Maar ook volwassenen en bedrijven zijn doelwit van cybercriminelen.

De problemen met veiligheid op internet nemen de komende jaren toe, zo is de verwachting. Hoe maken we onze digitale samenleving zo veilig mogelijk? De onderzoeksgroep Cybersafety beantwoordt deze vraag met het doen van hoogwaardig, onafhankelijk en praktijkgericht veiligheidskundig onderzoek en het geven van onderwijs op hbo- en wo-niveau.

Ons onderzoek is er in eerste instantie op gericht om overzicht te creëren en probleempunten te identificeren. Daarbij houdt de onderzoeksgroep zich bezig met het ontwikkelen van methoden om trends in cybersafety te monitoren.

Wat is de missie van de onderzoeksgroep?

De onderzoeksgroep is gespecialiseerd in veiligheid en cybersafety. Bedrijven en instellingen kunnen hiermee hun voordeel doen. De onderzoeksgroep kan door haar praktijkgerichtheid een grote rol spelen bij het ontwikkelen van producten of diensten, het uitvoeren van toegepast onderzoek en het geven van advies. Het lectoraat Cybersafety sluit aan bij de Sustainable Development Goal (SDG) “Vrede, justitie en sterke publieke diensten”.

Het is de missie van de onderzoeksgroep om met praktijkgericht onderzoek de veiligheid in de gedigitaliseerde samenleving te bevorderen, met als overkoepelend thema: ‘Human Aspects in Cybersafety and Security’.

De onderzoeksgroep wil haar missie bereiken door middel van hoogwaardig, onafhankelijk en praktijkgericht veiligheidskundig onderzoek, ten gunste van het veiligheidsonderwijs en de veiligheidspraktijk. Het huidige onderzoeksbeleidsplan van de onderzoeksgroep Cybersafety kent een uitwerking naar drie onderzoekslijnen.

 • Digitale weerbaarheid van mens en organisatie:
  Deze lijn richt zich specifiek op kennisontwikkeling over de rol van de menselijke factor bij het bevorderen van digitale veiligheid. Het gaat daarbij om psychologische en sociale aspecten van informatiebeveiliging, gedragsverandering en bijbehorende evaluatiemethoden.
  Dr. Jurjen Jansen, lector
 • Politie, partners en digitalisering:
  Deze lijn (ook wel: digital blue) voorziet in de ontwikkeling van generieke kennis voor het ontwerpen van praktijkgerichte oplossingen voor de beroepspraktijk van politie en partners. Het betreft toekomstgericht onderzoek naar de gevolgen van digitalisering voor de uitvoering van politietaken, digitale vormen van burgerparticipatie en samenwerking met private partijen (PPS).
  Dr. Joyce Kerstens, associate lector
 • Bestuurlijke handhaving en digitalisering
  Kennisontwikkeling over bestuurlijke en bestuursrechtelijke aspecten bij het bevorderen van digitale veiligheid is het specifieke richtpunt van deze lijn. Het gaat om zowel de veiligheid binnen het digitale domein als om de impact van het digitale domein op overheden. Er wordt toekomstgericht onderzoek uitgevoerd naar innovatieve vormen van handhaving in het digitale domein en de juridische en ethische aspecten van monitoring in dat domein.
  Dr. Willem Bantema, lector

Samenwerking

Het Cyber Science Center is een samenwerkingsverband van NHL Stenden, Politieacademie en Open Universiteit. Het is een landelijk initiatief waarbij veiligheidsvraagstukken rondom digitalisering vanuit verschillende vakgebieden zoals criminologie, computerwetenschap, rechten, psychologie, filosofie en communicatie worden benaderd. Voor meer informatie kijk op  www.cybersciencecenter.nl

Teamleden