Saskia Westers (1991) is sinds 2018 werkzaam als docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Cybersafety. Met een achtergrond in Orthopedagogiek heeft zij in 2017 de masters Rechtspsychologie aan de Maastricht Universiteit en Forensische Criminologie aan de Universiteit Leiden afgerond.

Afbeelding
Saskia Westers MSc

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

‘Ik ga onderzoeken wat de oorzaak van criminaliteit is’. Zo begon ze vol goede moed met haar allereerste onderzoek om de hypothese te toetsen dat opvoeding de boosdoener moest zijn. Haar vader en broer waren een mooie controlegroep, die vergeleken zijn met twee ex-gedetineerden. De conclusie: zo simpel is het niet. Een kleinschalig onderzoek, maar fascinerend genoeg voor een middelbare scholier om door te gaan met onderzoek naar criminologie. Twee masters later zijn haar uitgevoerde onderzoeken zowel kwalitatief als kwantitatief en wetenschappelijk verantwoord.

Het eerste experimentele master onderzoek ging over de mogelijkheid om de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen van kinderen en jongeren te verbeteren. De minderjarigen zijn geïnterviewd nadat ze getuige waren geweest van een in scene gezette diefstal. Het tweede masteronderzoek heeft inzicht gegeven in de mate van voedselzelfredzaamheid van (ex-)gedetineerden middels enquêtes en interviews (mixed-methods). Daarnaast is ervaring opgedaan door te assisteren bij het onderzoek van het DJI naar het leefklimaat in penitentiaire instellingen.

Na het voltooien van de masters heeft ze als werknemer bij de ING Fraude Detectie en Juridische Uitleveringen praktijkervaring opgedaan in het opsporen en aanpakken van cybercriminaliteit in de financiële sector. “De koppeling tussen onderzoek en praktijk is belangrijk. Idealiter wordt onderzoek uitgevoerd om de samenleving te verbeteren. Ondertussen heeft de ICT een online samenleving gecreëerd en het is belangrijk om ook deze te beschermen en verbeteren waar mogelijk. Daarom is onderzoek naar Cybersafety zo belangrijk.”

Vanuit deze achtergrond zal zij bijdragen aan nieuwe en lopende onderzoeken binnen de onderzoeksgroep Cybersafety. Zo is ze betrokken bij het onderzoek naar het verstoren van aankoopfraude vanuit het buitenland en verstoren van cyber criminele verdienmodellen. Naast haar werk als onderzoeker is Saskia docent bij de Thorbecke Academie. In deze functie begeleidt ze studenten bij hun afstudeerscriptie en stage.

Lectoraat

Cybersafety