Kimberly Bluhm, MSc (1996) is sinds november 2022 werkzaam bij de onderzoeksgroep Cybersafety. In de zomer van 2019 heeft zij de bachelor Integrale Veiligheidskunde aan de NHL Stenden Hogeschool afgerond. In het laatste jaar van deze bachelor heeft zij zich gespecialiseerd op cybersafety en de bijbehorende aantekening op haar diploma gekregen. Hierbij heeft zij zich onder andere gefocust op criminele activiteiten die plaatsvinden op sociale mediaplatformen.  

Afbeelding
Kimberly Bluhm

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

kimberly.bluhm@nhlstenden.com

Vervolgens is zij in 2020 gestart met  de master Psychology of Conflict, Risk & Safety aan de Universiteit Twente en in maart 2023 heeft zij deze opleiding afgerond. Tijdens haar master heeft Kimberly de objectieve kennis over cybercrime van mensen vergeleken met hun subjectieve kennis. Hierbij heeft zij ook onderzocht welke invloed beide kennistypen hebben op de intentie tot gedrag.  

Om extra onderzoekservaring op te doen tijdens de master, is zij via het leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid in contact gekomen met de onderzoeksgroep Cybersafety. Zij heeft meegewerkt aan een promotieonderzoek waarin de impact van cybercrime is vergeleken met de impact van traditionele criminaliteit. Dit heeft geresulteerd in een publicatie in het Tijdschrift voor Veiligheid en een aanstelling bij de onderzoeksgroep.  

Vanuit deze achtergrond draagt Kimberly bij aan de lopende en nieuwe onderzoeken binnen de onderzoeksgroep Cybersafety. Zo is zij onder andere betrokken bij de evaluatie van diverse digitale weerbaarheidsprojecten.  

Lectoraat