Sinds december 2020 is Maike (1996) werkzaam als junior onderzoeker bij de onderzoeksgroep. In de zomer van 2020 is zij afgestudeerd aan de NHL Stenden Hogeschool. Hier heeft ze de opleiding Integrale Veiligheid gevolgd en is zich vanaf het derde jaar gaan specialiseren op het gebied van Cybersafety. Zij heeft zich vooral gefocust op de preventie van cybercrime. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd waarbij zij een rol heeft gespeeld en nieuwe kennis heeft opgedaan. Bijvoorbeeld een onderzoek naar het inzetten van een Electronic-Boa bij de afdeling Toezicht & Handhaving van een gemeente. Voor haar afstudeerscriptie heeft zij onderzoek gedaan naar de invulling van de regierol van een gemeente op het gebied van online fraude.

Afbeelding
Maike Berkenpas

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

Als junior onderzoeker wil ze vooral nieuwe kennis en ervaring op doen binnen de onderzoeksgroep waarbij zij ook haar eigen kennis kan inzetten. Kennisvergaring over cybersafety is namelijk cruciaal in de digitale samenleving. Op dit moment werkt ze samen met andere collega-onderzoekers mee aan een onderzoek op het gebied van cyberweerbaarheid van ondernemers. Naast deze functie is zij ook werkzaam als student-begeleider bij de Thorbecke Academie. Ze begeleidt en ondersteund studenten uit het derde jaar die stage lopen.

Lectoraat