Digitale veiligheid is essentieel voor mensen, bedrijven, organisaties en overheid. Digitale veiligheid krijgt daarom een steeds groter aandeel in het werk van de politie. Dr. Joyce Kerstens is associate lector Politie, Partners en Digitalisering (Digital Blue) en geeft leiding aan onderzoek dat zich richt op de betekenis van een technology- en data-driven omgeving voor het reguliere politiewerk. Joyce is socioloog met een focus op de menselijk factor binnen digitale veiligheid.

Afbeelding
joyce kerstens

Joyce werkt vanaf 2005 bij de Onderzoeksgroep Cybersafety. Daarvoor was zij onder meer werkzaam bij beleidsadviesbureau B&A in Den Haag, bij onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit en was zij directeur van onderzoeksbureau Domenie & Kerstens, een bureau dat zich bezighoudt met onderzoek op politiek-bestuurlijk terrein. Bij de onderzoeksgroep heeft Joyce onder meer onderzoek gedaan naar cameratoezicht, jeugd en cybersafety, bodycams en ANPR. Recentelijk heeft Joyce twee pilotprojecten afgerond: Teenage Crime Fighters en Cracking the Criminal Mind. In deze pilotprojecten werkten digitaalvaardige jongeren, onderzoekers en experts van de politie samen om cybercrime tegen te gaan. Dit gebeurde door middel van hackathons en binnen een online community waar casuïstiek is aangedragen en besproken.

Politie, partners en digitalisering

Het associate lectoraat Politie, Partners en Digitalisering (AL Digital Blue) houdt zich bezig met drie onderzoekslijnen:

  • cybercrime en trends in digitalisering
  • inzet van digitale technologie door politie en partners
  • innovatieve vormen van burgerparticipatie in het kader van de opsporing

Toekomstgericht onderzoek naar de betekenis van digitalisering voor politiewerk staat centraal. Momenteel is Joyce projectleider van het meerjarig onderzoeksprogramma ‘Werken in wijk en web: naar een toekomstbestendige GGP’. Het onderzoeksprogramma richt zich op het vergroten van digitale expertise binnen basisteams van de politie. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van design based research: onderzoekers ontwerpen en testen een oplossing voor een praktisch probleem via een iteratief proces van diagnose, invoer, testen en bijstelling van de operationele politiepraktijk.

Lectoraat