Dr. Evelyn Finnema studeerde hbo-Verpleegkunde en Gezondheidswetenschappen. Ze heeft jarenlang onderzoek gedaan in de GGZ, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de ouderenzorg. Evelyn Finnema is gepromoveerd op belevingsgerichte zorg voor verpleeghuisbewoners met dementie en hun verzorgenden.

Dr. Evelyn Finnema geeft als lector leiding aan de kenniskring, waarin experts vanuit NHL Hogeschool en de praktijk hun kennis en ervaring inzetten voor onderwijs, onderzoek en innovatie binnen het domein van het Talmalectoraat.

Haar interesse gaat vooral uit naar het bieden van menswaardige zorg en het belang en de invloed van attitude en bejegening in het bieden van deze zorg. Sinds mei 2021 is zij tevens Chief Nursing Officer bij het ministerie van VWS waarbij ze de ministers en het ministerie van VWS adviseert en Nederland vertegenwoordigt op het gebied van de verpleegkunde binnen de World Health Organisation.

Evelyn doet in samenwerking met haar collega's en vele partnerorganisaties onderzoek naar persoonsgerichte zorg, kwetsbare mensen en de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. Zij is co-werkpakketleider onderzoek bij het SIA SPRONG programma FAITH research, een learning community waarin kennisinstellingen, (zorg)organisaties en bedrijven samen kennis ontwikkelen en delen om kwetsbaarheid bij verschillend doelgroepen in de noordelijke regio tegen te gaan.

Zij is daarnaast toezichthouder in de zorg en lid van commissies gericht op verbetering van de zorg en het zorgonderwijs

Afbeelding
Evelyn Finnema

Lectoraat

Publicaties

  • Annita van Wijlen, Pepijn Roelofs, Evelyn Finnema (2023). The UMCG-Guild; a unique alliance regarding an innovative training course for nursing students in high complex clinical practice, Science Talks, 100150,ISSN 2772-5693, https://doi.org/10.1016/j.sctalk.2023.100150.
  • Kleinenberg-Talsma N, Lucht F van der, Jager-Wittenaar en Finnema E. (2023). Development of a frailty index from the Dutch public health monitor 2016 and investigation of its psychometric properties: a cross-sectional study. Archives of Public Health 81:78 https://doi.org/10.1186/s13690-023-01093-4  
  • Keuning-Plantinga A, Stoffels J, Roodbol, PF, Finnema, EJ & Van Munster, BC (2023). Involvement, topics, and roles of nurses in shared decision-making with patients with dementia in acute hospitals: An integrative review. Nursing Open, 10, 3519– 3532. https://doi.org/10.1002/nop2.1618
  • Evelien E Quint, Avril J Haanstra, Yvonne van der Veen, Heleen Maring, Stefan P Berger, Adelita Ranchor, Stephan J L Bakker, Evelyn Finnema, Robert A Pol, Coby Annema, and the PreCareTx Investigators: PREhabilitation of CAndidates for REnal Transplantation (PreCareTx) study: protocol for a hybrid type I, mixed method, randomised controlled trial. Published online 2023 Jul 27. doi: 10.1136/bmjopen-2023-072805 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10387712/
  • Boskma ACP, Wolthuis FW., Roelofs PDDM, AT van Wijlen, JE van Schie, JM de Man-van Ginkel en EJ Finnema. Experienced career perspectives of nursing students and their supervisors in learning departments: a qualitative study. BMC Nurs 22, 332 (2023). https://doi.org/10.1186/s12912-023-01479-3
  • H SchnackA Tuinman, S Brouwer, E Finnema, and L Ansmann (2023). How do hospitals deal with nursing shortages? Insights from the northern German-Dutch border region. Eur J Public Health. 2023 Oct; 33(Suppl 2): ckad160.1492. Published online 2023 Oct 24. doi: 10.1093/eurpub/ckad160.1492