Floris van der Marel van het lectoraat Open Innovatie onderzoekt de impact van Design Thinking op persoonlijke levens en werkomgevingen. Ook bestudeert hij de initiatieven die NHL Stenden ontplooit op dit gebied.

“Aan de Technische Universiteit Delft en Middle East Technical University in Ankara heb ik de Master Design Research for Interaction gedaan. Vervolgens ben ik onder andere onderzoeker en trainer voor GetGreen Vietnam geweest, een project dat gericht was op het teweegbrengen van een verandering naar duurzamer consumptiegedrag. Ook heb ik in Singapore bij PartE gewerkt, een onderzoeksplatform dat mensen ondersteunt bij het onderzoeken en delen van ervaringen voor sociale verandering om inclusievere ontwerppraktijken te creëren. De combinatie van sociale veranderingen en ethisch en duurzaam design fascineren me.”

Design thinking

“How can we best integrate Design Thinking into the curriculum across the NHL", dat is de titel van mijn onderzoek. Design Thinking gaat over manieren van denken, een aanpak om problemen op frisse manieren te herformuleren en originele en creatieve oplossingen te bedenken. In mijn onderzoek beschrijf ik initiatieven op het gebied van Design Thinking binnen en buiten de NHL. Ook zoek ik breed gedragen definities en eigenschappen van manieren van werken, manieren van denken en vaardigheden die horen bij Design Thinking.” 

“Ik bestudeer de ervaren ontwikkeling in persoonlijke levens en werkomgevingen die betrokkenen ervaren door het gebruik van Design Thinking om de mogelijke impact beter in kaart te brengen en het op een succesvolle manier binnen het onderwijs te positioneren. In dit project werk ik onder andere samen met het Design Factory Global Network, de Aalto University in Helsinki en Middle East Technical University in Ankara.”

Lectoraat