Onderzoeker Ineke de Jong is verbonden aan het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie en geeft met het project ‘Openheid’ meer aandacht aan het thema psychische problemen bij studenten.

Neem contact op

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

Ineke de Jong heeft na het afronden van de in-service opleiding tot B verpleegkundige in 1991 met verschillende doelgroepen in verschillende settingen gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ Friesland. Ineke werkte zowel in de klinische als ambulante zorg met volwassenen en in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Na verschillende vervolgopleidingen volgde Ineke de opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ bij de Stichting GGZ VS in Utrecht. Van 2007 tot en met 2012 werkte ze als verpleegkundig specialist bij GGZ Friesland. In 2012 maakte zij de overstap van werken in de psychiatrie naar het onderwijs. Ineke is docent bij de hbo-opleiding Verpleegkunde van NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast vervult ze de taak van vakgroep voorzitter van de vakgroep GGZ VGZ, is ze lid van de Vakgroep Praktijkleren en heeft ze zitting in de leerplancommissie. 

Openheid over psychische problemen

Binnen het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie legt Ineke de verbinding tussen praktijk en het onderwijscurriculum. Haar brede werkervaring binnen de psychiatrie, gecombineerd met verschillende opleidingen, maakt dat zij beide velden goed kent en ook intern binnen NHL Stenden verbindingen kan leggen tussen ontwikkelingen vanuit het lectoraat en het onderwijs. 

Ineke is vanuit het lectoraat projectleider van het project ‘Openheid’ waarin studieloopbaan begeleidende docenten en decanen getraind worden in het ondersteunen van studenten met psychische problemen. Doel is meer openheid te creëren rondom het thema psychische problemen richting medestudenten, docenten en stage-instellingen.

Lectoraat