Drs. Marcha Hartman-van der Laan

Marcha Hartman-van der Laan is van origine maatschappelijk werker. Zij heeft 12 jaar bij de Reclassering in Assen gewerkt en werkt sinds 2008 op de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

Eerst werkte Marcha Hartman-van der Laan als docent bij de welzijnsopleidingen en na het behalen van de masteropleiding Leren en Innoveren als onderwijsontwikkelaar, innovator en onderzoeksbegeleider. Ze is coördinator van de afstudeerrichting eSocialWork, programmamanager van de master Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn en verbonden aan het lectoraat als projectleider van de ‘Digitale VoedingsmeterApp voor thuisgebruik’.

Haar gehele loopbaan staat in het teken van verbetering van de hulp- en zorgverlening, zowel op micro, meso als macroniveau.