Nelleke den Braber

Wiskundedocent Nelleke den Braber onderzoekt bij het lectoraat Wendbaar Vakmanschap de participatie van wiskundedocenten in het interdisciplinair bètavak Natuur, Leven en Technologie (NLT), een keuzevak in de bovenbouw van havo en vwo. Ook de rol van lerarenopleidingen en de wendbaarheid van de (wiskunde)docenten komen aan bod.

“Mijn kennismaking met het lesgeven begon tijdens student-assistentschappen tijdens de studie Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente. Een logische vervolgstap was het behalen van de eerstegraads bevoegdheid Wiskunde, dit keer in Groningen. In de jaren erna gaf ik les op verschillende scholen in het noorden, waaronder negen jaar op de VAVO (volwasseneducatie) van het Alfa-college. Er volgde een overstap naar het nationaal expertise centrum voor leerplanontwikkeling (SLO), waar ik zes jaar betrokken ben geweest bij de landelijke coördinatie van NLT en zowel projectleider als deelnemer was bij projecten rond rekenen en wiskunde in het voortgezet onderwijs.” 

Samenhang wiskunde en andere vakken 

“In 2007 startte ik een Leraar-In-Onderzoek-traject bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daar is de belangstelling voor de samenhang tussen wiskunde en andere (school)vakken aangewakkerd. Dit thema is de rode draad geworden in mijn werk sindsdien. Wat ik onderzocht, beïnvloedde mijn dagelijkse praktijk als docent meteen en heeft me een bredere blik gegeven op wiskunde. Soms betrof het kleine aanpassingen die toch een groot effect hadden op het leren van sommige leerlingen. Ik maakte ook kennis met het vak NLT, waar ik nu mijn promotieonderzoek aan heb gekoppeld. NLT laat zien op welke manier de vakken aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde samenkomen: hoe een combinatie van verschillende disciplines nodig is om complexe vraagstukken op te lossen.”