Binnen het lectoraat ben ik met name betrokken bij het 3M-project, dat zich richt op meertaligheid in het basisonderwijs. Ik ben geïnteresseerd in de functies van verschillende talen in het klaslokaal, maar ook in hoe alle talen die leerlingen spreken een rol kunnen spelen in het onderwijs. Daarnaast ligt mijn interesse in de meertaligheid van nieuwkomers in het onderwijs.

Afbeelding
onderzoek-laura-nap

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via telefoon 06 57 03 90 51 of e-mail.

Publicaties

Mijn lijst van publicaties is (nog) kort, maar richt zich op de functies van meerdere talen in het voortgezet onderwijs en de voorbereiding van vluchtelingstudenten op hun studie.

  • Günther-van der Meij, M., Duarte, J., & Nap, L. (2020). Including multiple languages in secondary education: A translanguaging approach. European Journal of Applied Linguistics, 8(1), 73-106.
  • Nap, L.S. (2019). Vluchtelingen in het Nederlandse Hoger Onderwijs: De Invloed van een Schakeljaar op het Studiesucces en de Taalvaardigheid van Vluchtelingstudenten (Masterscriptie).
  • Nap, L.S. (2018). Multilingualism in Dutch Secondary Education: Pedagogical Functions of Teachers’ Language Practices (Masterscriptie).
     

Uitgelicht Project: 3M (Meer Kansen Met Meertaligheid)

Het project gaat uit van vragen van leerkrachten op basisscholen in Friesland om een innovatieve aanpak voor meertalig onderwijs te ontwikkelen en implementeren. Het doel van deze aanpak is: a) minder taalscheiding tussen instructietalen; b) meer waardering van migrantentalen en c) meer gebruik van andere talen dan het Nederlands.

https://3mproject.nl/

 

 

Afbeelding
onderzoek-3m-meertalig