Looptijd: 2020-2021

Websitewww.anderswerkenindezorg.nl
Projectleiders: Paulien van der Meulen (Zorggroep Noorderbreedte), Job van ’t Veer als een van de hoofdonderzoekers

Projectpartners

 • Noorderbreedte
 • Patyna
 • Zorggroep Alliade
 • KwadrantGroep
 • Zorggroep Liante
 • Zorggroep Sint Maarten
 • Zorggroep Hof en Hiem
 • Valuas Zorggroep
 • ZuidOostZorg
 • Mienskipssintrum Leppehiem
 • Interzorg
 • Hanzehogeschool
 • Vilans

In 2020 is het project Anders werken in de Zorg van start gegaan. Zorggroep Noorderbreedte is hiervan de penvoerder. Er zijn verder andere (ouderen)zorgorganisaties bij aangesloten. Het doel is om enkele goed werkende zorgtechnologieën te gaan implementeren die helpen om de kwaliteit van zorg vast te houden, maar waarbij tevens het streven is dat het leidt tot minder werkdruk bij het zorgpersoneel.

Voor de uitvoering van het (implementatie)onderzoek werkt NHL Stenden samen met Vilans, kenniscentrum voor de langdurige zorg. Samen met de (staf)medewerkers bij wie de implementatie is belegd, worden activiteiten opgezet om tot succesvolle invoering te komen: in cocreatie met zorgprofessionals worden passende ideeën gegenereerd en vervolgens uitgevoerd om de hulpmiddelen zinvol te kunnen inzetten. Dit leidt niet alleen een sterkere ‘awareness’ op de werkvloer, maar ook tot concrete implementatiesuggesties waarvoor draagvlak is. In latere fasen zullen deze activiteiten meer gericht zijn op borging en het delen van kennis en ervaringen (binnen en tussen organisaties). Vilans en NHL Stenden leveren creatieve ondersteunende methodes gebaseerd op Design Research om deze activiteiten effectief in te zetten.

Afbeelding
anders-werken-in-de-zorg