Looptijd: 2019-2020

Websitehttps://training-zorgtechnologie.nl/

In dit project is de training ‘Zorgtechnologie’ ontwikkeld om zorgprofessionals in de verpleeghuiszorg meer en beter met zorgtechnologie te laten werken. Penvoerder is zorginstelling Alliade. Deelnemers van deze leergang worden gefaciliteerd om in hun directe werkomgeving een initiatiefnemende rol de vervullen wat betreft de praktische inzet van technologische hulpmiddelen.

In dit project is eerst middels participatief ontwerponderzoek met medewerkers van zorgaanbieders Meriant, Noorderbreedte, Liante, ’t Zuider Stee en Hof en Hiem in kaart gebracht waar de belangrijkste leerbehoeften lagen. Vervolgens zijn deze inzichten in cocreatie vertaald naar een passend trainingsaanbod. Bij de nadere uitwerking hiervan zijn onderwijsinstellingen NHL Stenden Hogeschool (i.e. het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn) en het Friesland College betrokken. Het project wordt gefinancierd vanuit het ontwikkelbudget Wet Langdurige zorg Friesland.

Afbeelding
zorg