Binnen het lectoraat ben ik betrokken bij de projecten 3M en Taalplan Frysk. Mijn interesse ligt bij het doen van onderzoek naar de verscheidenheid aan talen en de manier waarop hier binnen het onderwijs recht aan gedaan kan worden. Taal is overal en mijn streven is dat elk individu en elke taal gezien wordt.

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

Uitgelicht project: 3M, Meer kansen Met Meertaligheid

Binnen het 3M project wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop leerkrachten van Friese basisscholen op effectieve wijze de verscheidenheid aan talen in de klas kunnen erkennen en gebruiken. Er wordt gestreefd naar een aanpak waarbinnen de aanwezige talen in de klas gewaardeerd worden en waarbij het Nederlands, Fries en Engels samenhangend aangeboden kan worden.

https://3mproject.nl

 

 

Afbeelding
onderzoek-3m-meertalig