Binnen het lectoraat houd ik mij vooral bezig met meertaligheid in het voortgezet onderwijs en met meertaligheid in de zorg(opleidingen). Tevens ben ik betrokken bij afstudeeronderzoek op academie VO/MBO bij de opleiding Leraar Nederlands.

Afbeelding
onderzoek-myrthe-coret-bergstra

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via e-mail.

Publicaties

Mijn nieuwe publicaties zullen zich voornamelijk richten op meertaligheid in het onderwijs, de oudere publicaties benaderen taal vanuit een meer theoretisch taalkundig perspectief.

  • Duarte, J., Günther-van der Meij, M. & Coret-Bergstra, M. (in voorbereiding). Design-based research at the core of innovative developments in the field of multilingual education. In: Geitz, G., Donker, A. & Coelen, R. (Eds.), Stepping into DBE: A sustainable approach to teaching and learning. NHL Stenden Hogeschool.
  • Coret-Bergstra, M. (2020). Infinitival Innovations. PhD Dissertation, Utrecht University.
  • Bergstra, M., De Mulder, H. & Coopmans, P.H.A. (2018). Do children go for the nice guys? The influence of speaker benevolence and certainty on selective word learning. Journal of Child Language, 45 (4), 900-916.
  • Bergstra, M. (2017). The change of Frisian infinitives. Linguistics in the Netherlands, 34 (1), 17-29.
  • Padovan, A., Tomaselli, A., Bergstra, M., Corver, N.F.M., Etxepare, R. & Dold, S. (2016). Minority languages in language contact situations: three case studies on language change. Us Wurk - Tydskrift foar Frisistyk, 3-4, 164-174.
  • Bergstra, M., de Mulder, H.N.M. & Coopmans, P.H.A. (2013). Children’s ability to use speaker certainty in learning novel words. In: S. Aalberse & A. Auer (Eds.), Linguistics in the Netherlands, 1-12. Amsterdam: John Benjamins.
     

Uitgelicht project: Holi-Frysk

In het Holi-Frysk project ontwikkelen we samen met middelbare scholen een holistische benadering tot meertaligheid, waarmee we positievere attitudes ten opzichte van het Fries en meertaligheid willen creëren onder docenten en leerlingen.

www.holi-frysk.nl

Afbeelding
onderzoek-holy-frysk