Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid

Meertaligheid & Geletterdheid

Het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid houdt zich bezig voornamelijk met praktijkgericht (ontwerp)onderzoek naar meertaligheid in het onderwijs, taalontwikkelend leren en de optimale ontwikkeling van geletterdheid bij kinderen en jongeren. 

Naast een bijdrage aan de curriculumontwikkeling en implementatie van de academies PO en VO/mbo, hebben de docenten en onderzoekers van het lectoraat ook een belangrijke rol in de samenwerking met de onderwijspraktijk.

Start van het lectoraat

In 2018 en 2019 liepen de lectoraten Taalgebruik & Leren (TG&L) en Fries & Meertaligheid in Opvoeding & Onderwijs (FMOO) af. Beide lectoraten hebben gedurende hun looptijd veel kennis vergaard omtrent taalonderwijs in een dialogisch perspectief en Frysk en meertaligheid in het onderwijs; er werden veel projecten uitgevoerd, waarin onderzoek, onderwijs en praktijk aan elkaar verbonden werden, er werd een bijdrage geleverd aan het curriculum van verschillende lerarenopleidingen en er werd een omvangrijk (regionaal, nationaal en internationaal) netwerk opgebouwd. De opgedane kennis wordt sinds september 2019 geborgd onder een nieuw overkoepelend thema: meertaligheid en geletterdheid.

Inauguratie dr. Joana Duarte

Op woensdag 5 februari j.l. is dr. Joana Duarte geïnstalleerd als lector Meertaligheid en Geletterdheid.

1.25 MB (.PDF)

Lector Meertaligheid & Geletterdheid

Naam: Joana Duarte
Functie: Lector Meertaligheid en Geletterdheid
Onderzoekslijnen: Diversiteit, meertaligheid in het onderwijs, taalverwerving, didactiek van vreemde talen
Projecten: Meer kansen Met Meertaligheid (3M), Holi-Frysk, Comenius, Frysk yn de Soarch, VirtuLApp

Onze motivatie

Lees verder

Onderzoeks- lijnen

Lees verder

Principes

Lees verder

Projecten

Lees verder

Publicaties

Lees meer

Materiaal

Lees meer