Serious gaming onderzoek

Onderzoek mét serious gaming (research through design) positioneert serious gaming als onderzoeksinstrument, waarbij we een tweetal toepassingsmogelijkheden zien. Voor een vraagstuk waar in hoge mate duidelijkheid bestaat over de aard en richting van het doel, kan een serious game (in de zin van een product) als onderzoeksinstrument gebruikt worden, waarbij de focus ligt op het toewerken naar de beoogde oplossing. Voor een vraagstuk dat ambigu lijkt, of nadere exploratie behoeft, kan serious gaming (als proces) ingezet worden, waarbij de focus ligt op het ontginnen van het vraagstuk zelf.

Onderzoek óver serious gaming is onderzoek naar het fenomeen serious gaming zelf en het gebruik van serious games als interventies voor onderzoek of onderwijs. Dit onderzoek kan een drietal vormen aannemen. Vanuit methodologisch perspectief wordt onderzoek gedaan naar het end-to-end proces van serious gaming (inclusief design als proces), vanuit de productperspectief wordt onderzoek gedaan naar het ontwerp van serious games (design als vorm), en vanuit een resultaatsperspectief wordt onderzoek gedaan naar de effecten van serious games als interventies in leer- of verandertrajecten.

Onderzoek benaderingen binnen de SeGa driehoek