Simon van der Wal

Simon van der Wal heeft na het voltooien van de studie Geschiedenis en de lerarenopleiding Geschiedenis aan de RUG geschiedenis gegeven in het voortgezet onderwijs. Sinds 1998 is hij als lerarenopleider verbonden aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, tegenwoordig, NHL Stenden Hogeschool. Momenteel is hij bezig met een promotieonderzoek naar de geschiedenis van de lerarenopleiding (geschiedenis), dat hij in 2020 hoopt af te ronden. Zijn onderzoekinteresses liggen met name op het vlak van onderwijsfilosofie, onderwijsgeschiedenis en geschiedenisdidactiek. Een van de invalshoeken die hij bij onderzoek hanteert is het gegeven dat kennis van het verleden een bestaansverhelderende functie kan hebben. Hoe iemand, een instelling of een bepaald fenomeen in het heden functioneert wordt immers pas inzichtelijk vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis van deze persoon, instelling of dit fenomeen. Kennis van de geschiedenis van onderwijs kan zo als learning history bijvoorbeeld bijdragen aan een groter inzicht in ontwikkelingen van hedendaags onderwijs en tevens bruikbaar zijn bij het ontwikkelen van historisch doordacht (onderwijs)beleid. In het kader van het lectoraat houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van een (geschiedenis)didactiek die een kritisch-nieuwsgierige houding bij leerlingen bevordert, uitgaande van het idee dat een dergelijke houding als vliegwiel fungeert voor denken en leren.