De Sociale Benadering Dementie helpt de behoeften van mensen met dementie en hun naasten beter te begrijpen en in kaart te brengen. Doel is om in het verlengde daarvan de juiste ondersteuning te bieden en hiermee de kwaliteit van leven te verbeteren.

Projectinformatie

Samenwerkingspartners: Tao-of-Care; PricewaterhouseCoopers (PwC); Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Haarlem, Roermond en Amstelveen, ZonMw, zorginstellingen in de meewerkende gemeenten, verschillende zorgverzekeraars.

Afbeelding
Projectleider(s)
Prof. dr. Anne-Mei The (UvA); projectleider Onderzoek: Marinus Spreen
Afbeelding
Duur
Looptijd: 2018 - 2022

De zorg is van oudsher gericht op het genezen van mensen. Dat geldt ook voor dementie. De farmaceutische industrie is al jaren op zoek naar medicijnen om dementie te genezen of af te remmen. Maar wat er achter de voordeur gebeurt wanneer iemand thuiskomt met de diagnose dementie, daar is nog weinig onderzoek naar gedaan.

Er is heel weinig bekend over de kwaliteit van leven van mensen met de diagnose dementie die thuis wonen, terwijl tachtig procent tot aan hun overlijden thuis blijft wonen. Met het onderzoek Social Trials wordt onderzoek gedaan naar de impact van deze diagnose op het dagelijkse leven van personen met dementie en hun naasten. In de landelijke Social Trials wordt de Sociale Benadering Dementie (SBD) van prof. dr. Anne-Mei The geëvalueerd met de n=1 benadering.

Personen die de diagnose dementie krijgen, ontvangen in dit onderzoeksproject hulp van een SBD-team. Dit team biedt een luisterend oor, bespreekt en bekijkt samen met de cliënt en zijn naasten wat de impact van de diagnose op het dagelijkse leven is en op welke wijze het dagelijkse leven zoveel mogelijk normaal door kan gaan. Hiervoor worden allerlei interventies ontwikkeld en gemonitord bij honderden mensen in deelnemende gemeenten en instellingen.

Om de algemene werkzame componenten van de SBD-aanpak te bestuderen wordt gebruikt gemaakt van de systemische n=1 benadering. Het doel is om mensen niet langer alles uit handen te nemen, waardoor ze de regie over hun leven en hun eigenwaarde behouden. Daarmee worden patiënten met beginnende dementie niet langer onbedoeld maatschappelijk invalide gemaakt. De Sociale Benadering Dementie kiest voor inclusie in plaats van exclusie.

Lees hier meer over het project op de ZonMw-website.