Projecten

Hieronder vind je projecten waarbij het lectoraat Sociale Kwaliteit een rol bij heeft gespeeld.

Onderzoek naar de impact van corona

Lector Jolanda Tuinstra en docent-onderzoeker Ina Holtrop werkten mee aan een onderzoek over de gevolgen van de pandemie op de sociale kwaliteit van het dagelijks leven. Daarover verscheen de publicatie ‘Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona’. In de publicatie delen ze ook inzichten om de sociale basis te versterken in tijden van de pandemie.

Lees meer

Werkplaats Sociaal Domein Friesland

Werkplaats Sociaal Domein Friesland (WSDF) maakt deel uit van een netwerk van 15 landelijke werkplaatsen dat gemeenten, burgers, vrijwilligers en zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunt bij de vele veranderingen in het sociale domein. Dit gebeurt onder meer via praktijkgericht onderzoek, maar ook door nieuwe methoden te ontwikkelen om hulp en zorg op maat te leveren, afstanden te overbruggen en burgerparticipatie te versterken. 

 

Lees meer

PIANO (professionele interventies arbeid en onderwijs)

Hoe kun je jongeren die langdurig thuis zitten beter begeleiden op hun route naar school en/of werk? Dat is de vraag die centraal staat binnen het project PIANO. Samen met diverse consulenten in Friesland ontwikkelen we in een leernetwerk, een gezamenlijke professionele werkwijze om jongeren met een uitkering vanuit de Participatiewet te begeleiden richting school en/of werk.

Lees meer

Het geheim van Sociaal Werk

Welke ervaringen hebben ketenpartners in het werkveld met sociaal werk? Wat vinden zij daarin belangrijk en op welke manier draagt sociaal werk bij aan hun werkzaamheden? Als vervolg op het onderzoek dat we deden vanuit het klantperspectief, doen we nu een vervolgonderzoek vanuit het perspectief van diverse ketenpartners. Ook dit onderzoek voeren we uit in samenwerking met Toegepast GezondheidsOnderzoek TGO van het UMCG in opdracht van de Tintengroep.

Initiatieven verzamelen en delen over sociale kwaliteit in coronatijd

De maatregelen in de coronatijd, waardoor we allemaal thuiswerken en sociale afstand houden tot elkaar, hebben gevolgen voor de sociale kwaliteit. Aan de ene kant komt de sociale kwaliteit onder druk te staan en aan de andere kant ontstaan er allerlei kleine en grote initiatieven die de sociale kwaliteit een boost geven. Met het lectoraat verzamelen we deze mooie initiatieven en delen ze, zodat we ervan kunnen leren.

Lees meer

Over de drempel

Samen met de gemeente Leeuwarden werken we aan het programma ‘Over de drempel’, dat als doel heeft om mensen te stimuleren mee te doen aan activiteiten in de wijk en elkaar te ontmoeten. Deelnemers aan dit project doen zelf actief mee om informatie te verzamelen, bijvoorbeeld door interviews te houden. Zo creëren we co-onderzoekers in de wijk.

Lees meer

Afgeronde projecten

Het geheim van Sociaal Werk
Welke ervaringen hebben mensen met sociaal werk? Wat vinden zij daarin belangrijk en op welke manier draagt sociaal werk bij aan hun sociale kwaliteit? Deze vragen onderzoeken we in het lectoraat. Onder andere in een project samen met de Tintengroep, waarin ook studenten van de opleiding Social Work meedoen. Vanuit het perspectief van de cliënt proberen we te achterhalen wat volgens hen het geheim van sociaal werk is.

 

Lees meer