Het kennisplatform Kind en Echtscheiding waar het Lectoraat Zorg voor Jeugd van NHL Stenden Hogeschool aan verbonden is, wil de problematiek voor kinderen die geconfronteerd worden met een (v)echtscheiding tot een minimum beperken.

Projectinformatie

Samenwerkingspartners: Jeugdhulp Friesland, Elker Jeugd- en Opvoedhulp, Yorneo, gemeentes in Friesland, Groningen en Drenthe.

Afbeelding
Projectleider(s)
Jeugdhulp Friesland
Afbeelding
Duur
2015 - 2022

Het kennisplatform Kind en Echtscheiding is een samenwerking tussen verschillende partijen in Noord-Nederland die te maken hebben met cliënten in een (v)echtscheiding. De gemeenten worden nadrukkelijk bij het platform betrokken. Alle aanwezige kennis verzamelen we en stellen we beschikbaar door middel van het platform. Deze kennis richt zich op het vroegtijdig signaleren van een mogelijke problematische scheiding tot en met de interventies bij vechtscheidingen. Ook brengen we de beschikbare (effectieve) interventies bijeen.

Een taxatie-instrument helpt bij het vroegtijdig signaleren van het ontstaan van een problematische scheiding. Een flowchart ondersteunt cliënten en hulpverleners bij het vinden van de meest passende hulpverlening. Deze twee instrumenten richten zich primair op de twee noordelijke provincies Friesland en Groningen, maar worden ook landelijk ingezet.

Het platform faciliteert onderzoek, onderzoekt zelf en monitort interventies. Het platform sluit zo veel mogelijk aan bij bestaande structuren, zoals de taskforce voor het voorkomen van kindermishandeling in Noord-Nederland. Vanuit het Lectoraat Zorg voor Jeugd wordt o.a. onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongvolwassenen met het opgroeien in samengestelde gezinnen.